Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix đei tranh hnuz Tsaz ntơưv nênhs Chu Nâmx Lanhx

24/08/2017 10:49 G8T+7

Thâuv nzur, sâuv trôngx côngv ntơưv iz luz tsêr nênhs Chu por lênhx đei iz đeiv tranh. Zuôr txus Tsaz Nguên đanr, nênhs Chu nhoz Nâmx Lanhx (Ênhs Bair) tsuv uô nghi lêr hlôngr tranh yaz.

Nênhs Chu đei tranh yaz tsuô chor hnuz kangz shông uô ntêx tos tsaz

Tranh lo nênhs Chu sâu sâuv ntơưr banv trơưs tsinhr tinhv ntơưv iz xênhv. Txir nênhs jôngv cir tưx jiêng chia sâu chor tsưr li: Tsưr Ngocx Thanh cangr ntux, tsưr Thươngx Thanh cangr angr, tsưr Thair Thanh cangr đaz tuôs têz… Txir nênhz xair hnuz grang tranh tuôx txus ntơưv tsưr tsêr chia uô thuv tux đei tranh yaz. Tsuv krâur côngv đei tranh yaz muôx: 1 ntiv đêx txas, 1 ntiv shangz, 5 khoz chơưr đơưz haz 2 tus buô tưz uô hur si. Txir nênhz uô nênhz pov tsuô chor tsưr cangr, pus zơưs haz thor cuôs por phưv tsuô tuz nhuôs iz shông yaz muôx đăngs jul, uô lo nox lo hâuk… Tangs nro thuv tux txix tuô buô txus uô nênhz haz đei tranh por lênhx lo uô hur mo. Txus thâuv hnuz tơv, chuôz zis txu tsuv krâur haz uô nox phôngv đeiv tranh yaz.

Bình Nhi (t.h)

1,757
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.