Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Lĕ ma nau uĕh nau way yông rup nar Têt bơh bu nuyh Dao Nậm Lành

24/08/2017 10:49 G8T+7

Ntơm kal e, ăp ntŭk ndah khop ăp r’năk bu nuyh Dao way yông du mlâm rup. Dăch tât Têt Nguyên đán, bu nuyh Dao Nậm Lành (Yên Bái) way bư brah rgâl rup mhe.

Bu nuyh Dao yông rup ta ăp nar lôch năm lor ma wơt sa têt mhe

Rup dơi bu jâu nkach ta sam bŭt bản tĕng nau đă kan êng êng bơh ăp jrŏng rnoi. Bu jâu dŏng nau nkach mô gĕh tâm ban gơi n’kach ăp brah tâm ban: Brah Ngọc Thanh mât uănh trôk nar, brah Thượng Thanh mât uănh neh ntu, brah Thái Thanh mât uănh bu nuyh gĕh nau tih… Bu jâu roah nar sŏk rup tât ta wâl bu nơm tơm r’năk gơi bư brah yông rup mhe. Ndu ndơ gơi bư brah rup gĕh: du siên dak, du siên nhang, 5 kchok ndrănh sơm n’hanh 2 mlâm sur lĕ gŭch kloh. Bu jâu bư brah lah yang mbơh tât ma ăp brah yang, jrŏng rnoi n’hanh dăn ân kon sau gĕh du năm mhe uĕh lăng săk jăn, hao tâm nau pah kan… Ăp ntil nau kan ntơm bư brah tât ta nau kan gŭch sur n’hanh ma yông rup dơi bu bư brah tâm du măng. Lah nar lĕ luh, r’năk sŏk lĕ ndu ndơ tă bư brah ngon piăng, bư trau ngêt sa m’ak gĕh rup mhe.

Bình Nhi (t.h)

1,756
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.