Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Đôcx đaor lêr uô tsâus ntơưv nênhs Fuz Thơưx

20/10/2016 10:19 G10T+7

Lêr uô tsâus nav txir ntơưv vâur zos iz hur chor phong tux truênx thôngr ntơưv nênhs Fuz Thơưx nhoz xênhr Nghês An.

Cxuô zangv tsuv muôx hur lêr tav, ntơư zos tus buô haz oz huz chơưr cxuôr

Cê rchai tav nuôr uô tsuô thâuv chaix su, uô kangz Tsaz Pêz châus. Nuôr zos vâur tav nav teik zơưv txir, thâuv nxeik vâur tưz muôx tuz ci, muôx vangx tsêr haz uô lo nox lo hâuk. Thâuv ntơư, nxeik vâur bangx kaz, buô, chơưr chia uô nghi lêr tav nav teik zơưv txir. Lêr zos vâur uô ntơưv qangr kror chu qơư pus zơưs, đaz kruôs nhoz.

Bình Nhi (g/t)

1,446
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.