Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Êng ang nay way bư brah kah gĭt bơh bu nuyh Khơ Mú

20/10/2016 10:19 G10T+7

Bư brah kah gĭt mê mbâ ur bơh klay bu ka lô jêng du nau way kăl e bơh bu nuyh Khơ Mú ta n’gor Nghệ An.

Ndu ndơ way bu dŏng bư brah kah gĭt đah mê mbâ aơ gĕh sur n’hanh bar yăng ndrănh

Nau way bư brah kah gĭt aơ way dơi bu ndâk ta ăp yan khay ru, jêh sa Têt Nguyên đán. Aơ lah nau bư brah bơh klay gơi kah gĭt ma rnăk mpeh bơh ur, lah khăn păng lĕ gĕh oh kon, gĕh wâl êng gŭ n’hanh pah kan gĕh n’sĭt drăp ndơ. Jêh nĕ, ur sai klay rvăt sur, iăr, ndrănh gơi ndâk tâ bư brah kah gĭt mê mbâ ur yor lĕ gĕh nhâm soan deh rong ur păng. Nau bư brah aơ yor klay păng nơm bư brah ta wâl ŭnh jêng ntŭk way rêh jrŏng rnoi, u che.

Bình Nhi (g/t)

1,445
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.