Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Dŭt uĕh yôk choih Bàu Trắng ta Bình Thuận

18/08/2022 21:33 G8T+7

Bàu Trắng jêng săk du ntŭk dơi bu gĭt âk ngăn ngăn ta n'gor Bình Thuận tâm xă Hòa Thắng, n'qual Bắc Bình. Ntŭk aơ hôm dơi bu moh lah "Tiểu sa mạc Sahara" đah âk yôk choih prêh dêh tâm ban ăp ntil rup n'hanh r'gâl nao nao yor sial n'pruh.

Nau uĕh gĕh ơm n'hanh r'gâl ăp nar yor sial mpruh bư gĕh nau uĕh êng bơh yôk choih Bàu Trắng

Nau uĕh Bàu Trắng aơ lah yor yôk choih gĕh mau nglang, jong tâm ban siăm nglang. Bàu Trắng dơi trôk neh ân jêng du ntŭk uĕh dah kăl e n'hanh dơi bu kah gĭt nao nao lah tât hăn pâl ta aơ, đah nau tâm r'nglăp yôk choih nglang n'hang nglau dak têh. Ta ăp năm dăch abaơ, r'noh bu năch tât ta Bàu Trắng rlau nar rlau âk n'hanh ntŭk aơ jêng ntŭk mô dơi lah mô tât hăn pâl đah ăp bu năch tât ta n'gor Bình Thuận...

Mẫn Doanh (th)

294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.