Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix chor txir pur lux nhoz Hậu Giang

14/07/2022 22:41 G7T+7

Thangx txir pur lux nguên liêus Hậu Giang tsi tangs nto đrul txir pur lux Cầu Đúc kangz jiz tâu chêr biênr uô cxuô zangv hangx huv xuât khâuv mas tsinhv muôx chor txir pur lux tiv zix pangz mangx thix trươngx Tsaz Nguyên đán xưs li txir pur lux pangx, txir pur lux son, txir pur lux phụng, txur pur lux jangx…

Txir pur lux phụng

Txir pur lux pangx zos thơix fâuv txir ntơưv tsoz txir pur lux kror nhis chok, txir nhangr haz muôx ntâu tus câuk ntơưv tol cu cangr, uô puv ntâu tus lov jêv ntưl, cxix cxuô. Txir pur lux son muôx maux săc laz yaz khir tươnx trưng trâu môngr jông. Txir pur lux son chok tâu iz chiv hur shông haz xưv lir txi txir huv trâu six Tsaz Nguyên đán. Txir pur lux phụng tâu ntâus grê zos jông gâux thâuv muôx phênhv hâur ntuôr lux, laz yaz xưs li cưx tư phụng, phênhv cu cangr muôx ntâu luz txir hâu iz puôl ndil. Txus jas Tsaz Nguyên đán, grê ntơưv chor txir pur lux nuôr saz  10 – 20 bâus so li đuô zangv txir pur lux.

Mẫn Doanh (t.h)

230
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.