Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ăp ntil play prit n'kŏ ta Hậu Giang

14/07/2022 22:41 G7T+7

Ntŭk bu tăm tơm prit n'kŏ Hậu Giang bơh đah dơi bu gĭt play prit n'kŏ Cầu Ðúc kah njŭng dơi bu bư jêng drăp ndơ sŏk tăch ta bri dak bơh tach lah hôm gĕh ăp ntil play prit n'kŏ dơi bu tăm tăch ta Têt Nguyên Ðán gĕh prit n'kŏ kao mi nga, prit n'kŏ son, prit n'kŏ phụng, prit n'kŏ kir...

Play prit n'kŏ phụng

Prit n'kŏ kao mi nga jêng play prit n'kŏ tơm gĕh jêh tăm, play têh jưk n'hanh gĕh âk kon ta chăt ta n'kong, mpơl saơ nau hơm răm, nŭm ăp drăp ndơ. Play prit n'kŏ son gĕh mau chăng mpơl saơ nau lap. Prit n'kŏ son dơi bu tăm du yăn du năm n'hanh bư ân tơm play di ta yăn Têt Nguyên đán. Play prit n'kŏ phụng dơi bu r'nê uĕh lah play gĕh bôk têh, chăng tâm ban chiăng sĭm phượng, ta n'kong gĕh âk play jê. Ta yăn Têt Nguyên Ðán, r'noh ăp play prit n'kŏ aơ dơi bu tăch rlau 10 - 20 tâ prit kŏ he ngăn ngăn.

Mẫn Doanh (t.h)

363
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.