Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tiv zix ‘Ntông xinhz’ ntơưv nênhs Nduôr nhoz Điện Biên

17/06/2022 14:28 G6T+7

Ntơưv jos Púng Nghịu, xar Thanh Chăn, hênhx Điện Biên, xênhr Điện Biên muôx yuôr iz tsoz ntông Mạy Noọng lux yangx. Tsoz ntông nuôr sâu tâu ntâu zangv gơưx ntangz mur nhoz cxuô thangx hangr jôngr hur kangz zial Môngl Thanhz lus nuôr uô tsêr nhoz. Puôs thâuv nzur pêx xinhv jêx jos seiz nuôr zos "Ntông xinhz" ntơưv jos, zôngv uô qơư tsov cưv lêr hôix Xên jêx jos, Xên mường.

Sâuv chor chik ntông muôx jê 100 xuz ntangz mur puôz sâuv chik ntông, nhangr yangx

Pêz shông tsov cưv iz jas, pêx xinhv hur jos tror uô lêr côngv "Ntông xinhz". Lêr hôix lo tsov cưv, uô hlo hur kangz hâur pâuk ntông Mạy Noọng đrul ntâu nghi thưc đâmx net văn hoar jêx jos, muôx iêur tôr cênhz côngv côngx đôngx haz muôx tuôx côngv ntơưv ntâu lênhx minhx cxưx Nduôr nhoz hur kangz zial. Muôx jas nuôr, cxuô lênhx pêx xinhv li tâu chei sinh hoax hur thangx hangr jôngr txưr, hangr jôngr thiêng ntơưv jos haz lo txangr jê "Ntông xinhz". Đuô nuz, pêx xinhv ntơưv nuôr por vêv tuố nti thangx jôngr nuôr, tsi puz tiz nênhs tuôx nuôr txar tơưk, txar ntông. Viv li, thangx jôngr nuôr li phuôv tsangr njuôz jông; tưz zos thangx hangr jôngr pêv hâur đêx por vêv jêx jos langx khav njial…

Mẫn Doanh (t.h)

211
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.