Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji tich lus đruôl qox Hiền Lương

03/11/2022 10:05 G11T+7

Qox Hiền Lương tâu uô ntêx hlo zos ntông lo uô trâu shông 1928. Shông 1952, Phap tror uô đuô muôx 7 ntu, ntêr 178m, đangr 4m. Trơưs Hiệp định Giơ-ne-vơ, têz qơưs mangl phaiz uô oz făngz Kang têz-Kâuv têz, zuôr vir tuênr 17 zos nav đêx Bến Hải uô đriv kuôl.

Langx cangz qox Hiền Lương tâu plênhr sơn 2 maux njuôz, đăngx chia tror uô tơưv qox Hiền Lương hur ntu têz qơưs tsênhv mangl siz phiaz

Thâuv ntơư, qox Hiền Lương tuôv đhâu nav đêx Bến Hải tưz phaiz uô 2 phênhv thuôx 2 făngz haz tâu plênhr 2 maux: iz đrăngz qox thuôx Kangz têz plênhr maux đăngx, iz đrăngz qox thuôx făngz Kâuv têz plênhr maux njuôz, đriv ntơưv 2 phênhv qox zos maux đơưz cêv kuôl đangr 1cm. Uô kangz mangl tuô lur viv bôngl Mỹ trâu shông 1967, qox Hiền Lương tưz zos “biểu tượng” lus kror siz phaiz têz qơưs uô 2 făngz Kâuv têz-Kangz têz. Txix  2001 –  2008, chia tuôr tsês qơư lus đruôl qox Hiền Lương, xênhr Quảng Trị tror kangz uô qox trơưs banv thiêt cêr tus qox Hiền Lương do Phap cxiv tsang shông1952…

 Mẫn Doanh (th)

596
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.