Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Nghês thuôx Chầm riêng Chà pây ntơưv nênhs Khmer

22/09/2022 17:47 G9T+7

Chầm riêng Chà pây pâuz tâu zos iz zangv hinhx nghês thuôx jân jan muôx ndăngs suôz gâux. Chầm riêng zos suôz gâux, Chà pây zos ndăngs Chà pây. Nuôr zos iz zangv nghês thuôx jân jan truênx thôngr ntơưv tsôngv box minhx cxưx Khmer, muôx ntâu hur chor jêx jos Nam bộ trâu kangz thêr civ XIX haz hâur thêr civ XX.

Nghêx nhân jân jan Thạch Mâu nhoz jos Chông Bát, xar Tân Hiệp, hênhx Trà Cú, xênhr Trà Vinh zos nênhs “xang hluôr tơưk” nghês thuôx tiv zix nuôr

Thâuv sênhr tâur, nghês nhân iz cê grul gâux lâul ndăngs cxuô grei, lơưr kangz ntơư hu cxuô grei gâux lus iz đêx taix tưz bangx uô ntêx. Jăngx sênhr chêr tsi tangs zos chor tac phâmv sâu uô ntêx mas tsênhv zos nghês nhân xangr tac chênhr ntơưv qơư cxuô grei lus pangx huôv chia sênhr chêr. Haz uô kangz iz grei lus pangx phuôv mas grul gâux lâul ndăngs chà pây iz grei nhax đêms. Chia hu tangs iz jăngx têx thâuv tangs yênhx mo.

Nghês nhân uô lêr côngv zơưv côngz Chầm riêng Chà pây

Têx thâu vtưz tsi muôx lus đruôl mas zos chor khôv lus pangx phuôv has lus txus saz xangr los sis tinhx huôngr ntơưv luz nênhx. Viv lus pangx phuôv tiv zix mas zos tâu ưngr tac, nhoz txix txơưx njê jiêng ntơưv iz lênhx nghês nhân mas ntơưv grei nhax jaos, grei nahx đêms đrul tsưr hu saz kêl haz grei nhax xâuk kangz môngl txus suôz gâux ntơưv cxuô lênhx muôx săc thair jiêng.

Nhax cus ntơưv nuôr tsuôl muôx tiz zangv xưz zos luz ndăngs chà pây zos zangv nhax khir hluô ntâus

Nênhs Khmer uô nênhx nhoz ntơưv Trà Vinh nhis nuôr zos chor nênhs tangz tov khơưs tsês tâu cxix cxuô, thôngx iz zangv hlo li zangv nghês thuôx nuôr.

H’Mai (th)

185
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.