Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Nghệ thuật Chầm riêng Chà pây bơh bu nuyh Khmer

22/09/2022 17:47 G9T+7

Chầm riêng Chà pây dơi rblang lah du ntil ndơ pâl nghệ thuật gĕh nau kreh đơn n'hanh mprơ. Chầm riêng rblang lah mprơ, Chà pây lah đơn Chà pây. Aơ jêng ndơ pâl nghệ thuật ntơm bơh kăl e bơh bu nuyh Khmer, dơi bu pâl âk ta ăp phum sóc Nam bộ dăch dŭt thế kỷ XIX n'hanh bôk thế kỷ XX.

Gru bu nuyh bon lan Thạch Mâu ta ấp Chông Bát, xă Tân Hiệp, n'qual Trà Cú, n'gor Trà Vinh jêng bu nuyh "mbơh ntĭm" nghệ thuật ndơ pâl aơ

Lah dôl pâl, nghệ thuật  dôl kreh đơn n'hanh goh nhạc, jêh rĭ mprơ êng du nau mprơ lĕ rơm ntơm sa ơm. Nau kreh đơn n'hanh nau mprơ bơh dơi bu njêng ơm lah hôm dơi bu njêng mhe ta nar pâl. Jêh ăp nau mprơ bu kreh tay đơn n'hanh goh nhạc. Gơi mprơ dŭt n'đơn n'kôch gĕh nĕ tât lĕ du măng.

Gru bư brah ma jrŏng rnoi tơm njêng Chầm riêng Chà pây

Mô rĭ mô gĕh n'đơn n'kôch lah gĕh khổ thơ n'kôch nau mĭn tâm nuih n'hâm tâm nau rêh ôi m'haơ. Yor nau thơ dơi bu njêng tĕng ăp gru êng êng nĕ ntơm bơh bu kreh đơn, goh nhạc đệm n'hanh bâr mprơ hô huyêt ăp bu nuyh gĕh nau uĕh êng êng.

Ndơ dơi bu dong pâl aơ lah gĕh du mlâm đơn chà pây tĕng ntil ndơ bu dŏng kreh

Bu nuyh Khmer ta n'gor Trà Vinh abaơ lah ăp bu nuyh dôl mât mray nŭm, hôm e âk ntil nghệ thuật aơ.

H’Mai (th)

186
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.