Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr hôix Thap Pus Ponagar

10/08/2022 06:10 G8T+7

Lêr hôix Thap Pus Ponagar nhoz xênhr Khánh Hòa tsinhv hu Lêr hôix Thiên Y A Na Thánh Mẫu los sis Lêr plil Pus tâu muôz lus Ntơưr sâu bê ji sanv văn hoar phi vâts thêv têz qơưs shông 2012, thuôx zangv hinhx Lêr hôix truênx thôngr, uô trâu nax shông ntơưv ji tich lus đruôl-văn hoar têz qơưs Thap Pus Ponagar, sâu vtrôngz Cù Lao, thuôx phươngx Vĩnh Phước, đrôngl Nha Trang, xênhr Khánh Hòa.

Thangx tsangv thap Pus Ponagar zos qơư tuôx nhoz côngv cê chor grê truênx thôngr ntơưv ntu zos lưu văn hoar Việt-Chăm hur lus đruôl

Iz făngz nênhs Chăm nhoz Ninh Thuận, Bình Thuận, lêr hôix tsinhv muôx tuôx côngv ntơưv nênhs Choz Tsiz haz iz cxa minhx cxưx nênhs tsơưs nhoz chor xênhr thuôx thangx tsangv miênx Trung haz Têi Nguên. Pux tsưr Ponagar zos Nav nhoz trôngx qơư ntơưv nênhs Chăm, muôx bê hu cxix cxuô zos Yang Po Inư Nagar. Iz los grang hur zus saz xangr côngv Mẫu, thâuv nênhs Việt tuôx uô nênhx nhoz ntơưv thangx angr xênhr Khánh Hòa (thâuv shông 1653) tưz “tol txaik” zangv njênhk nuôr haz hu uô Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Cxuô chuôz zis nênhs Chăm seiz hlu lêr Nav haz thor chor môngr jông hur luz nênhx

Chor truênx thuêt lus Thiên Y A Na Thánh Mẫu tưz tâu zơưv Phan Thanh Giản, cuan Thượng thư bôx Lêr hur kangz triêux Nguyễn sâu ntơưr tsês, tôngv hơx, sâu ntơưr haz chia khăc bia cxul tsang trâu shông 1856 nhoz ntơưv ji tich Tháp Pus Ponagar. Chor phuôz teik triêux Nguyễn tưz muôx chor săc phong trâu Thiên Y Thánh Mẫu zos Thươngs đăngv tsưr.

Nax shông muôx ntâu yangx tsôngv box Chăm nhoz xênhr Ninh Thuận, Bình Thuận lus côngv lêr hôix Thap Pus Ponagar

Lêr hôix uô txix nuz 20 txus 23 hli 3 ntux nax shông, muôx chor nghi thưc tsinhv: Lêr hlôngr khâuz ndơưk, lêr tso pangx đăng, lêr thor têz qơưs tax tul pêx xinhv nhoz jông, lêr côngv Nênhs, côngv thí thực, lêr cxul shangz uô tsâus Nav…

H’Mai (th)

284
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.