Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Rbŭn bư brah Tháp Bà Ponagar

10/08/2022 06:10 G8T+7

Rbŭn bư brah Tháp Bà Ponagar ta n'gor Khánh Hòa hôm dơi bu moh jêng Rbŭn bư brah Thiên Y A Na Thánh Mẫu mô rĭ Bư brah vía Bà dơi bu nchih ta Săm bŭt ndơ têl nau way phi vật thể bri dak năm 2012, kơp tĕng nau kan Rbŭn bư brah way ơm, dơi ndâk kan ăp ta ta ntŭk têl nau kăl e - nau way bri dak Tháp Bà Ponagar, klơ yôk Cù Lao, ta phường Vĩnh Phước, bon têh Nha Trang, n'gor Khánh Hòa.

Ntŭk têl tháp Bà Ponagar jêng ntŭk rgŭm ăp ntil ndơ kh'lay tâm nau way bơh nau kan pâl rlưn nau way Yuăn - Chăm kăl e

Bơh đah gĕh nu nuyh Chăm ta Ninh Thuận, Bình Thuận, rbŭn bư brah hôm e gĕh bu nuyh Yuăn n'hanh ăp bu nong iê bu nuyh bă bă ta mpeh Trung n'hanh Tây Nguyên. Bu ur brah Ponagar jêng Mê neh ntu bơh bu nuyh Chăm, gĕh săk bu moh nŭm lah Yang Po Inư Nagar. Gĕh nau way bư brah ma Mễ, jêh gĕh bu nuyh Yuăn tât rêh ta mpeh neh ntu Khánh Hòa (tâm năm 1653) lĕ "dơn r'gâl" nau way aơ n'hanh moh jêng Thiên Y A Na Thánh Mẫu.

Ăp r'năk sa bu nuyh Chăm nh'hơl ndơ bư brah ma Mê n'hanh dăn gĕh nau uĕh lăng tât tâm nau rêh

Ăp ntil nđơn n'kôch Thiên Y A Na Thánh Mẫu dơi che Phan Thanh Giản quan Thượng thư bộ Bư brah triều Nguyễn nchih, rbŭn, nkra n'hanh trah săk ndâk nau kan năm 1856 ta ntŭk têl Tháp Bà Ponagar. Ăp adăch Nguyễn lĕ trŭnh sắc phong ân Thiên Y Thánh Mẫu jêng Thượng đẳng thần.

Ăp năm gĕh âk bu nuyh Chăm ta n'gor Ninh Thuận, Bình Thuận tât rbŭn bư brah Tháp Bà Ponagar

Rbŭn bư brah dơi ndâk kan ntơm lơ 20 tât lơ 23 khay 3 lơ Âm ăp năm, gĕh nau kh'lay tơm: Bư brah r'gâl kho ao, bư brah trŭnh kao đăng, bư brah dăn gĕh nau đăp mpăn ma bri dak n'hanh gĕh nau uĕh lăng ma bon lan, bư brah Ngọ, bư brah thí thực, bư brah su nhang kah gĭt ma Mê...

H’Mai (th)

414
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.