Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr hôix Roóng Poọc ntơưv nênhs Giáy nhoz xar Tả Van, hênhx Sapa, xênhr Lào Cai

06/10/2022 21:30 G10T+7

Lêr hôix Roóng Poọc (môngl uô lax) ntơưv nênhs Giáy zos jas xâuk kangz iz hli Tsaz uô si, cênhz krêz yaz iz chiv uô nox, iz chiv kôngz yaz. Nuôr tsênhv zos jas côngv tsưr xinhz têz qơưs (đêx angr) chia thor cov poz cưs, blêx jông, zus tsax phuôv vangv, jêx jos tax tul, cxuô lênhx muôx jul.

Pangz yuôz kênhx Pí lè hur nghi lêr muôx vai tsox zov chênhr hur tol txaik tsưr lêr, tsưr jos haz chor tsuv mor lêr côngv Phuôz teik ntux, tsưr xinhz, tsưr angr

Nênhs Giáy uô nênhx nhoz xar Tả Van tsov cưv lêr hôix  Roóng Poọc trâu Jangx nuz luz Iz hli ntux nax shông. Bangx trâu lêr hôix tâu côngx đôngx bangx tiz jông, đrul chor nghi thưc uô poz hluô, uô jông gâux haz cxil ndix nxêz,…

Shênhv lêr hôix Roóng Poọc ntơưv nênhs Giáy nhoz xar Tả Van

Tiv zix, sâuv njil ndix nxêz uô luz par hli. Thâuv uô lêr, chor tuz nxeik hluôs laiv poz hluô gangl luz pav hli. Thâuv laiv trâus, tsưr jos tsêz nôngz kôngz tangv siv, đrul saz xangr ntơư zos chor nông kôngz jông, muôx năng lươngs jông, muôx khav năng hluz muôx jul.

Chor hoax đôngx uô si xưs li grul hluô, siz lưr laix lax, hu gâux,… tâu uô hur lêr hôix

Nuôr zos hinhx thưc tso chei kror jông trâu nôngz kôngz, chia muôz puz chor thiêng liêng ntơư trâu pêx xinhv jêx jos côngv sir iz chiv kôngz sâu tâu ntâu. Tangs nro chor nghi lêr haz chor uô si muôx cênhz cêr saz njênhk tas, thor cuôs cxuô zangv hluz jông, phuôv vangv…

H’Mai (th)

323
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.