Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Rbŭn pâl Roóng Poọc bơh bu nuyh Giáy ta xă Tả Van, n'qual Sa Pa, n'gor Lào Cai

06/10/2022 21:30 G10T+7

Rbŭn pâl Roóng Poọc (trŭnh tâm lŏ) bơh bu nuyh Giáy jêng tâ dŭt du khay Têt pâl m'ak, jêh rĭ ndâk tay du yăn bư mir jan ba, du yăn tăm ăp ntil tơm mhe. Aơ hôm jêng tâ bư brah mât uănh neh ntu gơi dăn brah yang ân mbo ba gĕh âk play, nau chiă rong hao, bon lan đăp mpăn, ăp bu nuyh dơi uĕh lăng săk jăn.

Phung uh kèn Pí lè gĕh nau kh'lay tâm nau way wơt bu jâu, bu ranh bon n'hanh ăp ntil drăp ndơ ân ma Ngọc Hoàng, brah yang, neh ntu

Bu nuyh Giáy rêh ta xă Tả Van ndâk nau rbŭn pâl Roóng Poọc ta lơ Kir khay Ngoay ăp năm. Nau kan rơm ma ndơ kan aơ dơi bu nuyh bon lan rơm nê nê, đah ăp ntil nau kan nkra play còn, ndâk n'hanh nkra tơm gêy,...

Rup mpơl rbŭn Poóng Roọc bơh bu nuyh Giáy ta xă Tả Văn

Tâm nĕ, ta chuông tơm gêy dơi khăn păng nkra vòng du măng du nar, nkra khay. Lah nau rbŭn aơ dơi bu ndâk, ăp bu druh bu ndăm klŭp play còn lăp ta vòng du măng du nar, khay. Lah gĕh klŭp, kô ruanh bon mbrih ăp ntil grăp, aơ jêng ăp grăp uĕh, dơi brah yang mât, nĕ lah tăm ngăch hao jêng.

Ăp ntil nau rbŭn m'ak pâl bă bă gĕh tâm rlong đât rse, tâm rlong kai lŏ, tâm rlong mprơ,... dơi bu pâl ta nar rbŭn

Aơ jêng nau kan mpơl saơ nau kơl brah yang tât ta grăp ăp ntil tơm tăm, gơi pă ân ăp grăp dơi brah mât ân ma ăp bu nuyh bon lan. Lĕ r'ngôch nau bư brah n'hanh ăp ntil nau pâl aơ tâm r'nglăp đah nau way gĕh brah mât tâm nau rêh ôi mhao, dăn ăp ntil tơm hao jêng, gĕh âk play...

H’Mai (th)

322
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.