Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Bư brah ma jrŏng rnoi bơh bu nuyh Lô Lô

18/08/2022 21:34 G8T+7

Bư brah ma jrŏng rnoi bơh bu nuyh Lô Lô ta xă Lũng Cú, n'qual Ðồng Văn, n'gor Hà Giang jêng di sản nau way phi vật thể tĕng nau kơp Nau way tâm nau rêh n'hanh nau bư brah, dơi bu nchih ta Săm bŭt kơp Di sản nau way phi vật thể Bri dak năm 2012.

Aơ jêng du ntil nau bư brah tơm kăl e bơh bu nuyh Lô Lô, dơi ndâk kan ăp năm ta lơ 14 khay 7 (lơ Âm) ta ăp r'năk tơm mpôl. Tĕng nau way, lah r'năk sa gĕh bu nuyh khĭt jŏ 3 - 4 năm, kon bôk rah ta r'năk sa ndâk nkra bàn thờ jrŏng rnoi n'hanh bư brah choăh huêng gŭ ta bàn thờ, bư bài vị bư brah lah yang.

Gâr đồng jêng drăp kh'lay tâm nau rêh bơh bu nuyh Lô Lô, gĕh gâr me n'hanh gâr n'kuăng dơi bu goh ta nar Bư brah ma jrŏng rnoi

Tĕng khăn păng n'kôch, jrŏng rnoi lah ăp bu nuyh hăn lor, deh khăn păng n'hanh tâm pă jêng bar mpôl: jrŏng rnoi dăch - ăp jrŏng rnoi 3 - 4 mê mbő n'hanh jrŏng rnoi ngai - lah ăp jrŏng r'noi gĕh 5 n'hanh 6 u che.

Bu jâu bư brah ma jrŏng rnoi

Ăp r'năk sa bu nuyh Lô Lô way ndâk nkra bàn thờ bơh năp mpông têh, tâm klang wâl. Ăp r'năk bu nuyh Lô Lô gĕh bàn thờ jrŏng rnoi, khă nĕ nau bư brah ma jrŏng rnoi dơi khăn păng ndâk bư ta wâl tơm mpôl n'hanh lam mpôl rơm nau bư brah aơ lor du năm. Nau bư brah gĕh 3 ntil nau kh'lay: Bư brah nh'hơr ndơ, Bư brah kah gĭt n'hanh Bư brah njŭn jrŏng rnoi.

Ta nau bư brah aơ dơi gĕh bu nuyh "k'dŏ" nchoh kho ao bư tă bơh hĭp khăn păng moh lah Chiak hĭp

H’Mai (th)

225
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.