Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Lêr côngv tsưr xinhz hangr jôngr ntơưv nênhs Pu Péo

23/08/2022 20:53 G8T+7

Lêr côngv tsưr xinhz hangr jôngr ntơưv nênhs Pu Péo nhoz jos Chúng Chải, xar Phố Là, hênhx Đồng Văn, xênhr Hà Giang khênhx tsov cưv trâu nuz xaz 6 luz 6 hli ntux. Hur luz nênhx njênhk ntơưv nênhs Pu Péo, tux côngv tsưr xinhz hangr jôngr tưz muôx puôs thâuv nzur.

Têk tuôr chik ntông, txir nênhs hu zuv Tsưr xinhz hangr haz cxuô lênhx tsưr xinhz lus uô por thơưx

Chor thangx tsangv nênhs Pu Péo uô nênhx nhoz por lênhx muôx iz thangx hangr jôngr txưr jiêng, qơư tsưr xinhz hangr jôngr nhoz, tâu pêx xinhv tuôr tsês haz por vêv bâuv chor cêr chei jêx jos haz txưr chair, tsi tâu cxuôv hav txus qơư nhoz ntơưv tsưr xinhz, tsi tâu môngl txar ntông tov hangr jôngr, txar tơưk, lơưr nangs…

Pêx xinhv tso chor phênhv mor, kei sâuv oz luz trôngx côngv chia hu chor tsưr xinhz

Nênhs Pu Péo, tsưr xinhz hangr jôngr muôx kreiz zov chênhr yangx plơưk, muôx anhv hươngv hlo haz tâu hu txus hur cxuô nghi lêr côngv. Nênhs Pu Péo xangr mas tsưr xinhz hangr jôngr zos tsưr ntơưv chor jôngr txưr. Hangr jôngr txưr tsinhv zos qơư nhoz ntơưv ntâu zangv txưr xinhz, hâur pâuk ntơưv ntâu tav uô ntêx, hur tsêr nênhs tsi côngv lơưv, zos qơư su, lus siz njiz ntơưv cxuô lênhx txưr xinhz thâuv môngl lus haz siz njiz.

Lêr côngv xangr cuôs tsưr xinhz pangz pêx xinhv jêx jos muôx jul, nhoz jông, tsi muôx moz

Lêr côngv txưr xinhz hangr jôngr ntơưv nênhs Pu Péo tâu phaiz uô oz phênhv: côngv lêr (côngv chiax) haz côngv tsinhv (côngv sar). Ndăngs côngv tâu uô ntơưv chor chik ntông zâu, tsês muôx blôngx, cxul hur angr, chik siz kraz uô cê, saz muôx 1m, cxul til môngl trâu hangr jôngr txưr. Uô ntêx ntơư, pêx xinhv côngv cơưv chei phênhz công đangs nuv haz bangx lêr vâts trâu tsưr xinhz hangr jôngr. Pêx xinhv côngv yưv nhiax cxas chia zuôr lêr vâts, hu txir nênhz…

H’Mai (th)

200
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.