Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Pu Péo

23/08/2022 20:53 G8T+7

Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Pu Péo ta thôn Chúng Chải, xă Phố Là, n'qual Ðồng Văn, n'gor Hà Giang dơi ndâk kan ta lơ 6 khay 6 lơ Âm. Tâm nau rêh ôi mhau bơh bu nuyh Pu Péo, nau way bư brah bri lĕ gĕh tơm kăl e.

Ti ndjôt mâng, bu jâu kuăl jă Brah bri n'hanh ăp brah bă bă tât rbŭn uănh nau bư brah

Ăp ntŭk bu nuyh Pu Péo rêh way gĕh du ntŭk bri dơi bu mât, aơ jêng ntŭk brah bri gŭ, dơi bu nuyh bon lan mât tĕng nau way n'hanh nau ver, mô dơi tât ta ntŭk brah bri gŭ, mô dơi muih kăl tơm si, sŏk long, hăn yô n'hanh săn dăk...

Bu nuyh bon lan soach piăng iê iê, dơm tăp iăr gơi kuăl jă ăp brah yang

Ðah bu nuyh Pu Péo, brah bri jêng du brah kh'lay, du brah têh dơi bu mbăh ta ăp nau bư brah lah yang. Bu nuyh Pu Péo way n'kôch brah bri jêng bu tơm mât bri. Bri aơ jêng ntŭk gĕh âk brah yang bă bă, jrŏng rnoi kăl e gŭ, mô dơi bu kah gĭt ta r'năk sa, aơ jêng ntŭk j'hưh jâng, ntŭk rbŭn ăp brah yang tât tâm mâp n'hanh luh lăp.

Nau rbŭn bư brah aơ gơi dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn, đăp mpăn nau rêh, mô gĕh nô nau ji tưp

Rbŭn bư brah bri bơh bu nuyh Pu Péo dơi bu pă jêng bar ntil nau kan: bư brah nh'hơr drăp n'hanh nau bư brah tơm. Ntŭk bư brah dơi bu sŏk mâng jê nkra, om n'ha, chŭt ta neh, tâm tanh, prêh tâm du met, nkra leo măt bơh bri. Lor ma ndâk nau bư brah, bu nuyh bon lan rbŭn tâm pă nau kan n'hanh rơm drăp ndơ dŏng bư brah. Bu nuyh bon lan tâm kơl prăk rêl r'văt ndu ndơ, jă bu jâu bư brah...

H’Mai (th)

199
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.