Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Suôz gâux Sán Chỉ

14/07/2022 22:42 G7T+7

Suôz gâux Sán Chỉ zos iz zangv nghêx thuôx trinhx jiênr jân jan muôx ntêr lus ntơưv nênhs Sán Chỉ nhoz xar Kiên Lao, hênhx Lục Ngạn, xênhr Bắc Giang. Nuôr zos zangv hu gâux siz lưr ntơưv pux zơưs, cưs suôz gâux khênhx zos zangv lus pangx phuôv shang lu lus plâuz hangx bê ntơưr.

Suôz gâux Sán Chỉ tsi tangs muôx ntâu ntơưv thanh niên mas chor nênhs hluz haz nênhs lâul tsinhv los ix cuz saz nhiav

Suôz gâux Sán Chỉ khênhx tâu trinhx jiênr ntâu hinhx thưc, bôir canhv haz không jan tsi thôngx iz zangv, tiv zix xưs li: Hu gâux đruôz nuz tsinhv hu uô gâux plênhk los sis hu gâux ghẹo; hu gâux mo ntux; hu gâux uô yôngz; hu gâux hlôngr bê; hu gâux lus lục giáp (hu gâux seiz môngr lus môngr ntơưv tiz nênhs)…

Iz făngz siz txuôl lus, siz đax đênh, ntâu jăngx gâux tsinhv has txus kror seiz hluz nênhs lâul, công ntơưv nav txir, công saz jông ntơưv nênhs muôx công trâu jêx jos…

Zuôr saiz suôz gâux Sán Chỉ zos iz net sinh hoax văn hoar ntâu, jông, tâu cêt tinh hur ntu uô nox, uô hâuk haz uô nênhx ntơưv ntâu phangx tiz nênhs haz has txus phênhv puôr li lus đruôl-văn hoa rntơưv zangv minhx cxưx nuôr. Đrul tsôngv box Sán Chỉ, suôz gâux, hu gâux zos iz zang vnox tinh thânx tangr tưs tưz tsuv muôx, muôx gre khich lês, đênhr saz, pangz tiz nênhs txangr jê uô cê, nhiav têz qơưs, zus jêx jos đuô.

Câu lax bôx suôz gâux Sán Chỉ nhoz xar Kiên Lao

Nuôr zos ji sanv văn hoar phi vâts thêv muôx tinhr hiêns đais, uô muôx banv săc ntơưv côngx đôngx nênhs Sán Chỉ nhoz tox saz Lục Ngạn. Viv li, suôz gâux Sán Chỉ tâu muôz lus hur Ntơưr sâu bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs nuz 27/12/2012 chia tuôr tsês haz phat hui.

H’Mai (t.h)

255
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.