Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ

14/07/2022 22:42 G7T+7

Nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ jêng du ntil nau k'dŏ mprơ bu nuyh bon lan kăl e bơh bu nuyh Sán Chỉ ta xă Kiên Lao, n'qual Lục Ngạn, n'gor Bắc Giang. Aơ jêng nau mprơ bu ur ndrel bu klô, nau mprơ bu dŏng lah thơ thất ngôn tứ tuyệt.

Nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ bơh đah dơi druh ndăm mprơ lah hôm dơi âk bu nuyh ranh ŭch mprơ

Nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ dơi bu mprơ tĕng ăp ntil nau kan, tĕng ăp ntŭk kan n'hanh tĕng nau r'ngot mô rĭ m'ak, tâm nĕ gĕh: Mprơ nar hôm dơi moh lah mprơ tâm ôp bu ur n'hanh bu klo mô rĭ bu moh lah mprơ tâm lêl; mprơ măng; mprơ tâm nsông ur sai; mprơ r'gâl nau tâm moh săk; mprơ lục giáp (mprơ bói bơh nau rêh kon bu nuyh)...

Bơh đah mprơ tâm rŏng bu ur ndrel bu klô, mprơ bư mpôl băl, âk nau mprơ hôm n'kôch ntĭm rêh gĕh nau way ma bu nuyh ranh, kah gĭt n'hâm suan mê mbő, kah gĭt bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bon lan...

Nĕ he dơi kơp nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ jêng nau rbŭn pâl tâm nau way, dơi gĕh âk bu nuyh ŭch mprơ, dơi gĕh tă bơh nau pah kan, bư mir jan ba n'hanh nau rêh bơh chô yău tât bơh kon sau n'hanh mpơl saơ nau rêh kăl e - nau way bơh bu nong aơ. Ðah bu nuyh Sán Chỉ, nau mprơ, bâr mprơ lĕ jêng ndơ sa tâm nuih n'hâm mô dơi lah mô gĕh tâm nau rêh, gơi n'hưch, r'nê, sâm kơl ân kon bu nuyh tâm dơh dăch, gĕh nau rŏng ma bri bon deh njêng, ma bon lan âk tay.

Câu lạc bộ nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ ta xă Kiên Lao

Aơ jêng ndơ têl nau way phi vật thể gĕh tính đại diện, mpơl saơ nau uĕh tâm nau way bơh bu nuyh San Chỉ ntŭk yôk Lục Ngạn. Yor nĕ, nau mprơ bu nuyh Sán Chỉ dơi bu njŭn ta Săm bŭt nchih ndơ têl nau way phi vật thể bri dak lơ 27/12/2012 gơi mât mray, hao dŏng.

H’Mai (t.h)

365
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.