Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs: Suôz gâux Cao Lan

07/07/2022 14:16 G7T+7

Suôz gâux Cao Lan zos zangv nghês thuôx gâux sênhr jân jan ntơưv nênhs Cao Lan nhoz xar Đèo Gia, hênhx Lục Ngạn, xênhr Băc Giang. Txix nênhs lâul txus thanh niên, nhuôs zâu lênhx tưs tưz cuz saz lus viv nưl tsi tangs zos suôz gâux sênhr ntơưv hluôs gâux đrâus, mas tsinhv zos suôz gâux hu has txus uô nox uô hâuk, hu phôngv tsêr yaz, krôngz nhuôs, hu siz lưr, hu gâux siz tơưz…

Suôz gâux Cao Lan tâu cxuô cxênhx nênhs Cao Lan cơưv shuv haz tuôr tsês ntâu tav nênhx lus

Đhâu chor suôz gâux nuôr, nênhs Cao Lan zuôr xang luz saz xangr, saz nhiav, saz xangr tov ntêx, saz xangr ntơưv tus nênh suô nox uô hâuk trâu thiên nhiên haz tsưr xinhz. Thâuv tưs tâu siz njiz, nênhs Cao Lan hu chia siz mlôngl chor jăngx gâux shênhv đuôz jông ntơưv têz qơưs, jêx jos. Thâuv uô nox uô hâuk gênhl, tsâus, lơưr khênhx hu gâux has txus tinh thânx uô nox uô hâuk, phôngv cuôs kôngz lông jông. Thâuv tuz nxeik siz thangv los sis siz nhiav, lơưr hu gâux chia siz đênhr há siz tênhv…

Suôz gâux Cao Lan muôx cxuô zangv xưs li hu gâux nox yôngz, gâux siz lưr, gâux plênhl, phôngv shông yaz…

Iz făngz chor jăngx kra cơưv, nênhs Cao Lan tsinhv hu gâux trơưs saz xangr xaz nhiav, sangr tos chor jăngx gâux yaz, has txus luz nênhx ntơưv pêx xinhv, yangx côngz txus Đảng, Têz qơưs haz Lâul Hồ. Phênhv lus ntơưv suôz gâux Cao Lan khênhx zos chor jăngx lus pangx phuôv trơưs zangv shang lu plâuz grei. Plâuz grei tâu iz jăngx, iz grei 7 lu…

Suô gâux Cao Lan tâu tuôr tsês tưx nhiên haz zôngx ziv

Hli 12/2012, suôz gâux Cao Lan lo muôz lus trâu hur Fông ntơưr ji sanv văn hoar phi vâts thêv Têz qơưs.

H’Mai (th)

260
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.