Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể Bri dak: Nau mprơ bu nuyh Cao Lan

07/07/2022 14:16 G7T+7

Nau mprơ bu nuyh Cao Lan kơp lah nghệ thuật mprơ tơm bơh kăl e bơh bu nuyh Cao Lan ta xă Ðèo Gia, n'qual Lục Ngạn, n'gor Bắc Giang. Ntơm bơh bu nuyh ranh tât ta bu nuyh druh ndăm, kon se, ăp bu nuyh rŏng ngăn nau mprơ aơ yor aơ nau mprơ bu ur ndrel bu klô, aơ hôm jêng nau mprơ r'nê nau pah kan bư mir jan ba, mprơ lăp wâl mhe, njiăng kon, chruh n'hôr, mprơ lêl bu aơ bu ri...

Nau mprơ bu nuyh Cao Lan dơi ăp bu nuyh Cao Lan ntơm bơh kăl e tât abaơ

Tă bơh ăp nau mprơ bu nuyh bon lan, bu nuyh Cao Lan dơi njŭn nau mbơh, tâm n'kôch nau rŏng, ăp ntil nau dăn gĕh, nau dơi gĕh tâm nau pah kan bu nuyh bon lan ndrel ma neh ntu bri dak n'hanh brah yang. Lah gĕh tâ tâm mâp, bu nuyh Cao Lan mprơ ăp ntil nau mprơ r'nê nau uĕh ntŭk deh njêng, bon lan. Jêh rlu rganh pah kan, khăn păng way mprơ nau mprơ r'nê nuih n'hâm gơih pah kan, dăn gĕh du yăn tăm n'sĭt âk drăp ndơ. Lah bu ur n'hanh bu klô tâm mâp jêh rĭ tâm rŏng, khăn păng mprơ nau mprơ gơi dăn gĕh nau tâm rŏng...

Nau mprơ bu nuyh Cao Lan gĕh nau mprơ tâm nsông, chruh n'hôr, mprơ bu ur ndrel bu klô, mprơ m'ak năm mhe...

Bơh đah ăp ntil bài dơi bu ntĭm, bu nuyh Cao Lan hôm njêng êng nau mprơ, njêng ăp ntil nau mprơ mhe, n'kôch nau rêh bơh bu nuyh bon lan, r'nê Ðảng, r'nê Bri dak n'hanh Wa Hồ. Gĕh âk nau mprơ bu nuyh Cao Lan dơi bu mprơ tĕng thể thất ngôn tứ tuyệt. Buăn câu jêng du bài, du câu 7 rplay săm bŭt...

Nau mprơ bu nuyh Cao Lan dơi mât mray êng n'hanh gĕh nau uĕh

Khay 12 năm 2012, nau mprơ bu nuyh Cao Lan dơi bu nchih kơp ta Săm bŭt ndơ têl nau way phi vật thể Bri dak.

H’Mai (th)

345
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.