Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Njênhk côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ

20/04/2022 16:42 G4T+7

Shông 2012, UNESCO mênhx pêv khơưs côngz bê “Njênhk côngv Hùng Vương nhoz Phú Thọ” zos ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs. Nuôr zos ji sanv uô ntêx hlo ntơưv Việt Nam lo yangx côngz bê ntơưv zangv njênhk côngv. Hur saz xangr ntơưv nênhs Việt Nam, Phuôz teik Hùng zos chor cxênhx pus zơưv thiêng liêng muôx công cxiv tsang haz tuôr tsês têz qơưs. Chia ndu txus công lux yangx ntơưv chor Phuôz teik Hùng, Pêx xinhv tưz cxiv tsang đênx côngv đênx côngv chia ndu (thangx tsangv ji tich lus đruôl đênx Hùng) cưs hur plơưr zos trôngz Nghĩa Lĩnh haz zuôr nuz 10 luz 3 hli ntux nax shông zos nuz côngv pus zơưv.

Ji tich Đênx Hùng sâuv trôngz Nghĩa Lĩnh

Njênhk côngv Hùng Vương muôx chor nghi lêr, cxuô zangv vats côngv, tror til lus hâur pâuk haz iz cxa hoax đôngx lo uô ntơưv yangx iz puôs jêx jos nhoz xênhr Phú Thọ haz ntâu kror qơư hur têz qơưs. Nghi lêr nuôr uô puv saz seiz hluz trâu cxuô cxênhx tov ntêx, saz xangr “hâuk đêx ndu hâur” haz txix ntơư cxơưz grang saz tưx hox minhx cxưx haz côngv saz côngx đôngx. Nhis nuôr tangs nro têz qơưs muôx  1.417 ji tich côngv Hùng Vương haz chor thơơx tưz mangz tuz krêr ntu Hùng Vương.

Lêr côngv Hùng Vương lo tsov cưv ntơưv chor đinhx, đênx côngv Phuôz teik Hùng sâuv tangs nro têz qơưs, hur ntơư nghi lêr lux hlo uô ntơưv ji tich lus đruôl đênx Hùng

Hồ Mai

256
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.