Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Thưx hanhx Tinr ngươngr Côngv Mẫu Tam phủ ntơưv nênhs Việt

20/05/2022 16:58 G5T+7

Ji sanv Thưx hanhx Tinr ngươngr Côngv Mẫu Tam phủ ntơưv nênhs Việt lo UNESCO sâu ntơưr bê ntơưv Ntơưr bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs trâu shông 2016.

Nuôr zos iz hinhx thưc côngv lênhx Nav shênhv chêr cxuô făngz ntux, hangr đêx, hangr jôngr lo muôx tơưv tinr ngươngr côngv tsưr xinhz Nav. Pêx xinh vcôngv tsưr xinhz Nav Liễu Hạnh cênhz đrul cxuô lênhx tsưr Nav cangr ntux, hangr jôngr, đêx angr, chor linh vâts lus đruôl los sis huênx thoais muôx công trâu têz qơưs, trâu pêx xinhv.

Lêr hôix Phủ Dầy nhoz xar Kim Thái, hênhx Vụ Bản, xênhr Nam Định uô trâu nuz xaz 3 txus nuz xaz 10 hli Pêz ntux (nuz côngv Tsưr Nav Liếu Hạnh)

Trơưs ntơưr sâu haz huênx thoais, pus zos nxeik kâuv ntux lus blax têz, uô tiz nênhs, mas cui côngv Phật zor, lo yangx côngz zos “Mẫu nghi blax têz”, iz hur plâuz tus tsưr tsi plux ntơưv nênhs Việt. Txix thêr civ XVI, tinr ngươnrg nuôr tưz zos iz zangv sinh hoax văn hoar tinr ngươngr muôx anhv hươngv tuz đangr hur luz nênhx tsôngv langx haz saz xangr ntơưv pêx xinhv, đap ưngr nhu câux haz saz xangr ntơưv luz nênhx tiz nênhs.

Cung côngv Tsưr Nav Liễu Hạnh nhoz Phuv Tây Hồ, Hà Nội

Thưx hanhx tinr ngươngr Côngv Nav tam phủ ntơưv nênhs Việt lo thưx hanhx nhoz ntâu trôngx qơư hur tez qơưs. Xênhr Nam Định lo seiz li iz hur chor trôngx qơư muôx chor qơư côngv tsưr Nav Liễu Hạnh tiv zix đrul chor qơư tuôr tsês lus đruôl grêl  lus blax têz ntơưv Nav xưs li Phủ Dầy, Phủ Nấp haz jê 400 kror qơư côngv tsưr Nav. Tinr ngươngr Côngv Nav Tam phủ đap ưngr nhu câux haz khat vongs ntơưv luz nênhx xưs li thor đăngs jul, thor nox kangz nhoz jông, thor uô lo nox lo hâuk…

Hur tinr ngươngr côngv Nav tsi tangs côngv tiz chor Nav mas côngv tangs nro chor Thanhr hu uô Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh

H'Mai

223
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.