Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ bơh bu nuyh Việt

20/05/2022 16:58 G5T+7

Di sản Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ bơh bu nuyh Việt dơi UNESCO nchih kơp ta Săm bŭt Di sản nau way phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh năm 2016.

Aơ jêng nau kan bư brah kah gĭt Mê ta ăp ntŭk trôk, dak, bri yôk dơi jêng bơh nau iăt tĕng kah gĭt ma Brah bu ur. Bu nuyh bon lan bư brah Thánh Mẫu Liễu Hạnh ndrel ăp vị Thánh Mẫu mât ăp ntŭk trôk, bri, dak, ăp bu nuyh gĕh nau kh'lay tâm nau rêh kăl e n'hanh n'đơn n'kôch bu nuyh gĕh n'hâm suan ma bri dak, ma bon lan.

Rbŭn bư brah Phủ Dầy ta xă Kim Thái, n'qual Vụ Bản, n'gor Nam Ðịnh dơi ndâk kan ntơm lơ 3 tât lơ 10 khay Pe lơ âm (kah gĭt nar khĭt Thánh Mẫu Liễu Hạnh)

Tĕng thư tịch n'hanh n'đơn n'kôch, u jêng du huê brah trŭnh ta neh, jêng bu nuyh, jêh rĭ jêng Phật giáo, dơi bu r'nê jêng "Mẫu nghi thiên hạ", du huê brah mô dơi khĭt bơh bu nuyh Việt. Ntơm thế kỉ XVI, nau way aơ lĕ jêng du ntil nau kan tâm nau rêh bon lan n'hanh tâm nuih n'hâm bu nuyh bon lan, tâm di ma nau ŭch n'hanh nau dăn gĕh tâm nau rêh kon bu nuyh.

Ntŭk bu bư brah Thánh Mẫu Liễu Hạnh ta Phủ Tây Hồ, Hà Nội

Thực hành Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ bơh bu nuyh Việt dơi ndâk kan ta ăp n'gor lam tâm bri dak. N'gor Nam Ðịnh dơi bu kơp jêng du n'gor gĕh ăp ntŭk bư brah kah gĭt Mẫu Liễu Hạnh đah ăp ntŭk mât n'đơn n'kôch nau trŭnh ta neh ntu bơh Mẫu như Phủ Dầy, Phủ Nấp n'hanh dăch tât 400 ntŭk bư brah thánh mẫu. Tín ngưỡng Thờ Mẫu Tam phủ tâm di ma nau ŭch n'hanh nau dăn gĕh tâm nau rêh kon bu nuyh gĕh nau bư brah dăn gĕh nau uĕh lăng săk jăn, dăn gĕh nau đăp mpăn, dăn gĕh nau wăng sa hao...

Tâm nau way bư brah Mẫu bơh đah bư brah ăp bu nuyh Mẫu lah hôm r'nê ăp Brah hôm dơi bu moh lah Tam Phủ công đồng, Tứ Phủ vạn linh

H'Mai

441
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.