Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Thưx hanhx Then ntơưv nênhs Zir, Langl, Nduôr

17/06/2022 14:29 G6T+7

Then – iz zangv thưx hanhx nghi lêr tangr tư stưz muôx hur luz nênhx tâm linh ntơưv nênhs Zir, Langl, Nduôr; nhoz tox tsongs ntơưv chor xênhr Bắc Giang, Cao Bằng, Hà Giang, Lạng Sơn, Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai... Ji sanv has txus chor saz xangr lus tiz nênhs, kangz ntux khưz haz kâuv ntux.

Chor lêr Then has txus txir nênhz txuôl lus trâu Txir nênhz Then (Txir Then, pus Then) kra cêr "pangz kruô nênhz" môngl hur blax Têz trâu sâuv kâuv Ntux chia xangz lêr vâts haz thor hur lêr: thor nox kangz nhoz jông, khu moz, thor lo  kôngz, phôngv shông yaz…

Zos muôx chor tsưc năng văn hoar tsôngv langx, nghi lêr Then pangz kruôz kra shuv saz jông, uô nênhx jông

Thâuv chor txir nênhz Then hu lus nênhz, grul gâux lâul ndăngl mas zos chuôz môngl. Nhoz txix thangx nênhz mas Txir Then zuôr trâu tsuv côngv haz uô nênhz tov ntêx trôngx côngv Then chor tsưr xinhz nhoz têz nhoz qơư.

Txir Then sir zôngv cxuô zangv xưs li: ntangx ntâus đangz, chưx mur, tsưz nênhz… chia uô nghi lêr Then ntơưv tsêr tus nênhs uô nênhz, tov tol tsêr los sis ntơưv trôngx côngv Then txir nênhz tsêr. Txir Then nangr khâuz ndơưk, cê hu lus nênhz cê ntâus gâux lâul ndăngl, chu yangv nhiax nênhz, tuôr nzuôv; muôx têx zas lêr tsinhv muôx chor pux xênhr chêr cênhz…

Txir Then kra nghêx thuôx ndăngl tinhr-gâux then trâu cxênhx hluôs

Shông 2019, ji sanv Thưx hanhx Then ntơưv nênhs Zir, Langl, Nduôr nhoz Việt Nam tưz tâu UNESCO sâu bê trâu hur Ntơưr bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl ntơưv tiz nênhs.

H’Mai (th)

309
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.