Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Nhã nhặc cung đình Huế

17/03/2022 14:01 G3T+7

Nhã nhạc lah âm nhạc cung đình ta năm phong kiến, dơi bu pâl ta ăp tâ rbŭn, bư brah mô rĭ ăp nau kan kh'lay (rbŭn hao bư adăch, wơt sứ thần...). Dơi gĕh ntơm thế kỉ XIII ta Việt Nam, tât ta năm mpôl Nguyễn, nhã nhạc cung đình Huế hao uĕh n'hanh dơi kơp trình độ uĕh ngăn ngên.

Lơ 7/11/2003, nhã nhạc cung đình Huế dơi N'gâng kan Ntĭm sơm, Khoa học n'hanh Nau way Liên hợp quốc (UNESCO) kơp lah Kiệt tác truyền khẩu n'hanh Di sản văn hóa phi vật thể bơh lam ăp kon bu nuyh.

Rup mpơl nhạc công n'hanh đội Nhã nhạc cung đình Huế ta năm mpôl Nguyễn

Aơ jêng du di sản tơm gĕh ta Việt Nam dơi bu kơp tĕng nau kan aơ. Nau gĕh êng nhã Nhạc cung đình gĕh lam ăp ntil âm nhạc bă bă, ntơm bơh Rbŭn nhạc (dong ta ăp tâ bư brah têh bơh cung đình, ta ăp wâl brah), nhạc thính phòng, sân khấu, n'hanh nau k'dŏ…

Nhã nhạc cung đình Huế dơi UNESCO kơp lah Kiệt tác truyền khẩu n'hanh Di sản văn hóa phi vật thể bơh lam ăp kon bu nuyh ta năm 2003

Ăp nau n'hêl nau rêh phung pâl nhạc, nau pâl, nau n'kôch Nhã nhạc nâp phêt, mpơl saơ tính quy củ n'hanh định chế nau uĕh ngăn ngên, dơi mpơl saơ nau mĭn tâm nuih n'hâm, nau way triết lí bơh chế độ quân chủ đương thời.

Che ranh Lữ Hữu Thi (1910 - 2016) jêng du gru Nhã nhạc dŭt bơh mpôl Nguyễn, gĕh âk n'hâm suan ntĭm, mât mray n'hanh hao dŏng Nhã nhạc cung đình Huế

H’Mai (th)

984
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.