Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse

12/05/2022 15:35 G5T+7

Năm 2015, Nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse ta Việt Nam, Drôn, Hàn Quốc, Philipines dơi UNESCO nchih kơp ta Săm bŭt Di sản nau way phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh.

Nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse dơi ndâk pah kan tâm nau way tăm ba lŏ ta Ðông Nam Á, đah nau dăn gĕh mih di, rsial uĕh, ăp ntil tơm tăm n'sĭt âk play... Ta Việt Nam, nau bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse dơi bu saơ gĕh pa ntŭk trung du, bri neh lâng dak Hồng n'hanh Bắc Trung Bộ. Aơ jêng ntŭk ndâk njêng nau kan tăm ba lŏ, ta klang lah n'gor Vĩnh Phúc, Bắc Ninh n'hanh bon têh Hà Nội.

Rbŭn tâm rlong đât rse bon Hữu Chất, xă Hòa Long, bon têh Bắc Ninh, n'gor Bắc Ninh dơi bu ndâk pâl nao nao rlau 400 năm lĕ lăn

Di sản dơi bu ndâk kan bơh ăp jrŏng rnoi bu nong ta mpeh Bắc gĕh Tày (n'gor Tuyên Quang), bu nuyh Thái (n'gor Lai Châu) n'hanh bu nuyh Giáy (n'gor Lào Cai)… Tâm rlong đât rse ăp ntŭk mô gĕh tâm ban lah n'gor Vĩnh Phúc bu nuyh tâm rlong đât rse gŭ ta ntu bu jêh koai, dŏng rse kât ta gâng tơm si bu brôi; bu nuyh bon lan Long Biên (Hà Nội) dŏng rse song, khă nĕ gŭ ntut dŭt ta neh; bu nuyh bon lan Sóc Sơn dŏng tơm gle đât...

Bư ndơ kan di sản nau  bư brah n'hanh nau pâl tâm rlong đât rse ta đền Trấn Vũ, phường Thạch Bàn, quận Long Biên, Hà Nội

Tâm rlong đât rse lĕ jêng du nau pâl mpât săk jăn n'hanh jêng du ntil nau pâl gĕh ntơm bơh kăl e, jêng du ntil nau way dơh dăch đah nau mĭn gĕh brah yang bơh âk bu nong.

Tâm rlong đât rse dơi bu ndâk pâl ta ăp ntŭk, dơi bu ndâk pâl ta ntŭk rbŭn, nau pâl aơ dơi bu ndâk pâl ân phung kon se tât ta bu ranh, bu ur n'hanh bu klô dơi pâl diê diê

H’Mai (t.h)

428
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.