Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Nghêx thuôx Xòe Nduôr

22/06/2022 17:37 G6T+7

Shông 2021, ji sanv Nghêx thuôx Xòe Nduôr ntơưv Việt Nam tưz lo UNESCO sâu bê trâu hur Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx ntơưv tiz nênhs.

Hur lus Nduôr, “Xòe” muôx grê zos sênhr chêr đrul chor hoax đôngx tươngs trưng trâu chor hoax đôngx ntơưv tiz nênhs hur nghi lêr, sinh hoax văn hoar, luz nênhx, uô nox. Xòe lo trinhx jiênr trâu thâuv Tsaz pêz châus, hur chor nghi lêr, uô yôngz, lêr hôix, chor sưs ciêns văn hoar ntơưv côngx đôngx minhx cxưx Nduôr nhoz ntơưv tox trôngz Têi Băc Việt Nam.

Xòe ndil ntâu hlo, zos manx côngv sênhr chêr siz tuôr têk xor vangx hur côngv saz ntơưv cxuô lênhx nênhs

Xòe uô puv thêr jơir cuan haz vur trus cuan ntơưv nênhs Nduôr, tsi hais shông, pux zơưs, điax vis tsôngv langx, nghêx nghiex haz zangv minhx cxưx. Xòe tưz zos biêuv tươngs ntơưv saz nhiav kruô haz thôngx li kror qơư ndu văn hoar zov chênhr ntơưv nênhs Nduôr.

Xòe lo trinhx jiênr hur chor nghi lêr, uô yôngz, lêr hôix truênx thôngr haz chor hoax đôngx ntơưv côngx đôngx

Ji sanv Xòe Nduôr cênhz suô đror ntơưv chor nhax cus xưs li tính tẩu, kênhx loa, kênhx bex, đruôl, chiêng, chũm chọe... Tangs nro txir nênhx haz kuôl pux por lênhx zos nhax công hur cxuô jas Xòe. Muôx 3 zangv Xòe: Xòe nghi lêr, Xòe siz ndil haz Xòe trinhx jiênr. Xòe nghi lêr haz Xòe trinhx jiênr lo hu trơưs bê chor chuôz zênhx sir zôngv, xưs li Xòe fuôv, Xòe mov cuv ziv, Xòe nzuôv, Xòe shông, Xòe nhax, Xòe pangs haz Xòe pangx.

Chor đôngx tac sênhr chêr đrul suôz đror ntơưv chor nhax cus xưs li tính tẩu, kênhx loa, kênhx bex, đruôl, chiêng...

H’Mai (th)

215
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.