Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Nau k'dŏ Xòe Thái

22/06/2022 17:37 G6T+7

Năm 2021, ndơ rtêl Nau k'dŏ Xòe Thái ta Việt Nam lĕ dơi UNESCO kơp nchih ta Săm bŭt Ndơ rtêl nau way phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh.

Tâm nau ngơi bu nuyh Thái, "Xòe" rblang lah nau k'dŏ tâm ăp ntil nau rbŭn bư brah lah yang, rbŭn nau way, nau rêh, nau pah kan. Xòe dơi bu k'dŏ ta yăn Têt tât yăn kao tât, ta ăp nau rbŭn bư brah, nau tâm nsông ur sai, nau rbŭn bon lan, ăp ntil nau ndâk kan nau way bơh bu nong Thái rêh ta mpeh Tây Bắc Việt Nam.

Xòe ndăch dơi bu k'dŏ âk ngăn ngên, jêng nau pâl gĕh âk bu nuyh ndăch jêng du vòng bư gĕh nau tâm rom gop ăp bu nuyh

Xòe pơl saơ thế giới quan n'hanh rplay neh n'hanh trôk bơh bu nuyh Thái, mô kơp năm âk năm iê, bu ur bu klô, nau pah kan tâm bon lan n'hanh jrŏng rnoi bu nong. Xoè lĕ jêng nau mpơl nau rŏng ma bu năch n'hanh jêng du ntil nau way kh'lay bơh bu nuyh Thái.

Xòe dơi bu k'dŏ ta ăp ntil nau bư brah lah yang, nau tâm nsông, nau rbŭn pâl rlưn n'hanh ăp ntil nau ndâk kan tâm bon lan

Ndơ rtêl Xòe dơi bu k'dŏ ndrel ma tính tẩu, kèn loa, khèn bè, gâr, chĭng, chũm chọe... Bu ur n'hanh bu klô dơi k'dŏ dê đê nnau k'dŏ Xòe. Gĕh 3 ntil Xòe: Xòe bư brah, Xòe ndăch n'hanh Xòe k'dŏ pâl rlưn. Xòe bư brah n'hanh Xòe k'dŏ pâl rlưn dơi bu moh săk tĕng ăp ntil ndơ dŏng, gĕh: Xòe siăm, Xoè đon, Xòe quạt, Xòe nhạc, Xòe mâng n'hanh Xòe kao mi nga.

Nau k'dŏ dŭt uĕh ndrel ma ndơ bu uh gĕh tính tẩu,  kèn loa, khèn bè, gâr, chĭng…

H’Mai (th)

337
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.