Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Nghêx thuôx Đờn ca tài tử Nam Bộ

28/04/2022 11:45 G4T+7

Nghêx thuôx Đờn ca tài tử Nam bộ zos iz zangv nghêx thuôx jân jan tiv zix ntơưv Việt Nam, lo muôx yưv haz phuôv tsangr ntơưv kangz thêr civ 19. Đờn ca tài tử zos nghêx thuô ntơưv đờn (ndăngs) haz suôz gâux, zos chor nênhs pêx xinhv Nam bộ sangr tac chia hu uô si uô kangz six hơưv uô los đôngx. Bê “tài tử” muôx grê zos nênhs uô si nhax muôx bê txơưx, coz lus nhax lâul.

Uô ntêx muôx đờn, uô kangz li muôx ca mas li hu uô đờn ca. Chor jăngx gâux đờn ca tài tử lo uô sâuv cơ sơv nhax lêr, nhax cung đinhx, nhax jân jan miênx Trung haz Nam.

Nênhs făngz Kangz têz seiz Đờn ca tài tử zos sinh hòa văn hoar tinh thânx tangr tưs tưz tsuv muôx hur cxuô jas lêr hôix, tsaz, uô yôngz, siz njiz…

Chor baix banv nuôr lo hlôngr tsi tsês ntơưv 72 jăngx gâux lâul. Tiv zix zos txix 20 jăngx hâur pâuk (jăngx Lâul) trâu 4 grei (hơi), muôx: 6 jăngx Băc (has tsus jông saz, phongr khoangr), 7 jăngx Hạ (zôngv hur têr lêr, muôx tinhr trang nghiêm), 3 jăngx Nam (has txus nhoz khôngz, thanh thoat) haz 4 jăngx Oán (has txus khuô saz, siz ndeiv). 

Janx nhax nhoz uô cê sâuv iz bôx txas los sis lêr biêuv jiênr đrul phong cach thảnh thơi, khov sâuv khung baix banv truôx khor hu uô “lòng bản”

Đờn ca tài tử uô trơưs pơưk, câu lax bôs haz chuôz zis. Nhax công khênhx cênhz  tấu, tam tấu, hòa tấu. Shông 2013, nghêx thuôx đờn ca tài tử Nam Bộ lo UNESCO công nhênhx zos Ji sanv Văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl ntơưv tiz nênhs. 

Cxuô zangv nhax cux sir zôngv hur đờn ca tài tử, đàn kìm, đàn tranh, đàn cò, đàn tỳ bà, đàn tam, sáo, tiêu, song loan…

H’Mai (th)

306
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.