Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Nghês thuôx Jăngx chòi Trung Bộ

02/06/2022 10:27 G6T+7

Nghês thuôx Jăngx chòi Trung Bộ zos iz zangv nghês thuôx ntâu hov, cênhz suôz nhax, lus pangx phuôv, jiênr xuât, hôix hoas haz văn hocx. Jăngx chòi muôx oz hinhx thưc tsinhv: “Uô si Jăngx chòi” haz “Sênhr chêr Jăngx chòi”.

Hur chor jas trinhx jiênr ntơưv Jăngx chòi, tix lâul muôv Hiệu (chor nênhs cangr shuv xinhz) biêuv jiênr sâuv đeiv, los sis môngl kror nuôr trâu kror uz los sis hur cxuô jas jiêng tư ntơưv cxuô chuôz zis. Nôix jung bi haix ntơưv Jăngx chòi has txus chor nhias uô gâux đrâus haz thuôv chor tsi jông…

Nghês thuôx Jăngx chòi zos iz hinhx thưc sinh hoax văn hoar haz uô si hur côngx đôngx jêx jos

Chor nênhs tuôr tsês haz thưx hanhx nghês thuôx Jăngx chòi zos chor tix lâul muôv Hiệu, chor nghêx nhân biêuv jiênr Jăngx chòi đơn lev haz chor nghêx nhân uô thev baix. Nênhs trinhx jiênr haz chuôz zis ntơư muôx vai tsox zov chênhr hur por vêv chor hinhx thưc thưx hanhx bâuv li kruôz kra chor tsưr ziv hu gâux, cir thuôx trinhx jiênr haz tsưr ziv uô thev baix. Chor thanhx tô rvăn hoar nghês thuôx: lus pangx phuôv, suôz nhax, hôix hoas, has lus, tơx tux… hur Nghês thuôx Jăngx chòi lo xang môngl janv jis, tưx nhiên, tưz zos văn hoar thiêt iêur haz muôx nhoz cxuô kror ntơưv niênf Trung.

Uô si Jăngx chòi cil txus iz zangv uô si thev baix hur chòi shông trâu Tsaz pêz châus

Sinh hoax Jăngx chòi tưz zos môi trươngx thưx hanhx haz sangr tox nghês thuôx, cênhz zos qơư tuôr tsês văn nghês jân jan, phong cach trinhx jiênr haz chor grê văn hoar thangx tsangv făngz. Shông 2017, Nghês thuôx Jăngx chòi Trung Bộ Việt Nam tưz lo UNESCO sâu bê trâu hur ntơưr sâu bê Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv tiz nênhs.

Chor nghês nhân trinhx jiênr nghês thuôx Jăngx chòi ntơưv Đrôngl lâul Hội An, Quảng Nam

H’Mai (t.h)

211
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.