Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ

02/06/2022 10:27 G6T+7

Nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ jêng du ntil nau nghệ thuật âk, gĕh âm nhặc, thơ n'hanh nau mprơ, nau k'dŏ, nau vẽ rup n'hanh văn học. Bài chòi gĕh bar ntil nau tơm: "Pâl Bài chòi" n'hanh "Tâm rlong Bài chòi".

Ta ăp tâ bu tâm rlong Bài chòi, nô yuh Hiệu (ăp bu nuyh mât nau pâl) tâm rlong ta bêl cói, mô rĭ hăn ntơm bơh ntŭk aơ tât ntŭk êng tĕng nau pâl rlưn êng bơh ăp r'năk. Nau n'kôch Bài chòi mpơl saơ nau tâm rŏng bu ur bu klô n'hanh nkah lah ăp ntil nô nau mô saơ uĕh...

Nghệ thuật Bài chòi jêng du ntil nau pâl rlưn tâm nau way tâm bon lan n'hanh tâm bon xă

Ăp bu nuyh mât mray n'hanh kan nghệ thuật Bài chòi lah ăp nô yuh Hiệu, ăp gru tâm rlong Bài chòi êng n'hanh ăp gru nkra thẻ bài. Bu nuyh tâm rlong n'hanh r'năk khăn păng nơm gĕh nau kh'lay tâm nau kan mât ăp ntil nau pah kan gơi ntĭm nau mprơ, kĩ thuật pâl n'hanh nau kan nkra thẻ bài. Ăp thành tố nau way nghệ thuật: thơ mprơ, âm nhạc, nau vẽ rup, nau ngơi, nau way... tâm nghệ thuật Bài chòi dơi bu njŭn dŭt uĕh, gĕh êng, jêng du ntil nau pâl rlưn tâm nau way n'hanh dơi bu ndâk kan ta ăp mpreh Trung.

Pâl Bài chòi gĕh tă bơh nau pâl thẻ bài ta chòi gle ta Têt Nguyên đán

Nau kan tâm rlong Bài chòi jêng ntŭk nti n'hanh njêng nghệ thuật, jêh rĭ jêng ntŭk mât mray k'dŏ mprơ kăl e tâm bon lan, nau kan tâm rlong n'hanh ăp ntil ndơ khay tâm nau way ăp mpeh ăp ntŭk. Năm 2017, Nghệ thuật Bài chòi Trung bộ Việt Nam dơi UNESCO nchih kơp ta Săm bŭt Ndơ têl nau way phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh.

Ăp gru tâm rlong nghệ thuật Bài chòi ta Phố cổ Hội An, Quảng Nam

H’Mai (t.h)

458
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.