Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam kon bu nuyh bơh Việt Nam: Ntŭk nau way chĭng goong Tây Nguyên

24/03/2022 10:50 G3T+7

Ntŭk nau way Chĭng Goong Tây Nguyên huy ta neh ntu prăm n'gor: Kon Tum, Gia Lai, Dak Lak, Dak Nong n'hanh Lâm Ðồng. Bu nuyh tơm bơh ntil nau way uĕh aơ lah bu nuyh bon lan Tây Nguyên gĕh Bu Nong, Ê đê, Ba Na, Xơ Đăng, Gia Rai, Cơ Ho,…

Ăp bu nong ta Tây Nguyên dŏng pâl chĭng goong êng gơi tŭr chĭng goh goong tĕng bâr

Ntŭk nau way chĭng goong Tây Nguyên gĕh ăp ntil ndơ gĕh: chĭng goong, ăp ntil nau tŭr chĭng goh goong, ăp bu nuyh tŭr chĭng goh goong, ăp nau rbŭn bư brah gĕh dŏng chĭng goong, ăp ntŭk ndâk nau rbŭn pâl... Chĭng goong dơh dăch tâm nau rêh bu nuyh bon lan Tây Nguyên, jêng du ntil drăp mô dơi lah mô gĕh tâm nau rêh ăp kon bu nuyh n'hanh ăp ntil nau kh'lay tâm bon lan.

Ăp n'gor Tây Nguyên uănh kh'lay nau kan ndâk njêng đội k'dŏ mprơ

Lơ 25/11/2005, Ntŭk nau way chĭng goong Tây Nguyên dơi UNESCO jêng Kiệt tác truyền khẩu n'hanh Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam kon bu nuyh. Lơ 4/11/2008, Uỷ ban Liên Chính phủ ta nau kan mât mray Di sản văn hoá Phi vật thể lĕ kơp Ntŭk nau way chĭng goong Tây Nguyên jêng Không gian văn hóa cồng chiêng Tây Nguyên trở thành "Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam kon bu nuyh".

Ntŭk nau way chĭng goong Tây Nguyên jêng du ntil ndơ kh'lay tâm nau way, ntŭk hăn pâl, sâm kơl n'hao nau wăng sa - nau rêh bon lan ta mpeh neh ntu cao nguyên

H’Mai (t.h)

901
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.