Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Hôix Gióng ntơưv đênx Phù Đổng haz đênx Sóc

14/04/2022 10:04 G4T+7

Hôix Gióng zos lêr hôix truênx thongs ndu txus haz yangx côngz chiênr công ntơưv nênhs anh hungx Thánh Gióng, iz hur "Tứ bất tử" ntơưv tinr ngươngr lus đruôl Việt Nam. Lêr hôix mô phongv iz kror jông gâux chor jas ntâus tsangv ntơưv Thánh Gióng haz Pêx xinhv Văn Lang hur jas ntâus tsangv tir nênhs fêv Ân.

Shông 2003, UNESCO công nhênhx Hôix Gióng nhoz đênx Phù Đổng haz đênx Sóc ntơưv Việt Nam zos Ji sanv văn hoar phi vats thêv hlôngr njêx muol ntơưv tiz nênhs

Hôix Gióng lo tsov cưv ntơưv ntâu kror qơư thuôx thangx tsangv tax đrăngs Băc Bôx tangz sis tiv zix hlo mas Hôix Gióng ntơưv đênx Phù Đổng haz đênx Sóc. Hôix Gióng ntơưv đênx Sóc (xar Phù Linh, hênhx Sóc Sơn, Hà Nội) lo tsov cưv txix nuz 6 - 8 luz iz hli ntux nax shông. Trơưs truênx thuêt, uô kangz ntâus zênhx nênhs fêv Ân, Phù Linh zos qơư su uô kangz hlo ntơưv Thánh Gióng uô ntêx zang môngl sâuv ntux.

Tươngx đaix Thánh Gióng hur Cuânx thêv Ji tich đênx Sóc ntơưv kangz trôngz nde txus pêl hâur trôngz Vệ Linh (xar Phù Linh, hênhx Sóc Sơn, Hà Nội)

Chia ndu txus công ntơưv Đức Thánh, ntơưv nuôr, Pêx xinhv tưz cxiv tsang Thangx tsangv ji tich đênx Sóc muôx 6 công trinhx: đênx Hạ (tsinhv hu đênx hay Trình), chuax Đại Bi, đênx Mẫu, đênx Thượng (tsinhv hu đênx Sóc), tươngx đaix Thánh Gióng haz tsêr bia. Hôix Gióng ntơưv đênx Phù Đổng (xar Phù Đổng, hênhx Gia Lâm, Hà Nội) lo tsov tsov cưv txix nuz 6  txus 12-4 hli ntux nax shông. Trơưs truênx thuêt, Phù Đổng zos qơưs xinhz muôx anh hungx Thánh Gióng. Hôix Gióng ntơưv Phù Đổng lo seiz li iz cix trươngx jân jan lux yangx đrul yênhx puô lênhx nênhs sênhr chêr uô trơưs iz cix banv tưz lo cxiv tsang jông.

Hôix Gióng kruô kra saz nhiav têz qơưs, truênx thôngr thươngs vor, saz tsi nyei tuôs haz xangr đôx lơix, tưx zos ntơưv minhx cxưx

H’Mai (th)

294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.