Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ji sanv văn hoar phi vâts thêv hlôngr njêx muôl tiz nênhs ntơưv Việt Nam: Suôz gâux ví, giặm Nghệ - Tĩnh

05/05/2022 14:51 G5T+7

Ví, giặm zos oz zangv suôz gâux tsi muôx nhax cênhz, lo thưx hanhx hur lao đôngx haz luz nênhx chiax nhoz ntơưv pêx xinhv oz xênhr Nghệ An haz Hà Tĩnh: thâuv krôngz nhuôs, thâuv uô lax, gruôv gox, thâuv ntu ntâuz, luôv blêx… Viv li, ví, giặm sênhr suôz trơưs pêz zangv: hu gâux iz lênhx, hu gâux siz lưr, hu gâux yênhx jas.

Trung tâm ntơưv ji sanv ví, giặm nhoz ntơưv chor jos oz făngz ntul nav đêx Lam haz nav đêx La xưs li jos Kim Liên, Bồi Sơn (Nghệ An), Thạch Việt, Trường Lưu (Hà Tĩnh)…

Iz jas hu gâux khênhx muôx 3 ntu: hu gâux uô si, hu gâux siz lưr, côngv hu suôz gâux uô cê. Suôz gâux lo sâu trơưs lus pangx phuôv lục bát, song thất lục bát, lục bát biến thể (gâux ví), 5 bê ntơưr (gâux giặm). Lus ntơưv suôz gâux ví, giặm muôx ntâu zangv nôix jung, has txus luz nênhx, has txus tox cuanr tsôngv langx, lus đruôl, saz nhiav kuz têz kuz qơư, tiz nênhs, gâux đrâul. Ntâu jăngx gâux muôx tinhr kruôz kra: seiz hluz nav txir, siz hluz, siz nhiav, tsinhz tas, pangz mangx tuôr tsêr chor tox tux, truênx thôngr jông hur siz thangv pênv ntơưv jêx jos xar.

Cxuô zangv gâux hu bê trơưs chor hoax đôngx xưs li ví phường vải, ví đò đưa, ví phường nón, giặm ru, giặm kể, giặm khuyên,…

Suôz gâux ví, nhoz kror qơư zov chênhr hur luz nênhx văn hoar, tinh thânx thânx ntơưv tiz nênhs Nghệ Tĩnh mas muôx ntâu hênhr hur luz nênhx, hur cxuô jas lov jêv, lêr hôix, liên hoan, zos lưu ntơưv cxuô pơưk côngx đôngx haz tsinhv lo khai thac uô muôx chor sênhr chêr nghês thuôx sâuv sân khâur. Nuz 27/11/2014, UNESCO sâu bê ntơưr Suôz gâux ca ví, dặm Nghệ - Tĩnh ntơưv Việt Nam zos ji sanv phi vâts thêv hlôngr ndêx muôl ntơưv tiz nênhs.

Chor nghêx nhân sir jul uô tror muôx tơưv suôz gâux ví, giặm

H’Mai (th)

170
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.