Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Nau mprơ quan họ Bắc Ninh

31/03/2022 11:25 G3T+7

Quan họ lah ăp ntil nau mprơ bu nuyh bon lan bơh mpeh Bri dak lâng Bắc Bộ, dơi gĕh âk ta ăp mpeh Kinh Bắc (Bắc Ninh, Bắc Giang). Nau mprơ Quan họ jêng du nau mprơ bu aơ đah bu ri. Ăp bu nuyh bu klô nchoh kho ao, siăm dăp n'hanh ăp bu nuyh bu ur nchoh kho ao tứ thân, bôk ndô đon thúng quai thao, tâm mprơ.

Nau mprơ aơ kơt kăl e mô kâp gĕh nhặc măng lah hôm gĕh âk nau uĕh nhặc, mpơl saơ ntil nau way uĕh bơh bu nuyh Quan họ. Nau tâm mprơ bu ur n'hanh bu klô mpơl saơ nau tâm rŏng, nau r'ê nau tâm rŏng tă bơh nau mprơ tâm nau rêh ôi mhau, gĕh nau dơh dăch. Tâm nĕ gĕh âk nau mprơ Quan họ dơi bu mprơ tĕng thể lục bát mô rĭ lục bát biến thể.

Wâl rbŭn Quan họ jêng ntŭk pâl dơm âk ntil ndơ kh'lay tâm nau way bơh bon lan quan họ mpeh Bắc Ninh - Kinh Bắc

Gru lah ăp bu nuyh gĕh nau blau mprơ "mprơ ntaih ngai, mprơ têh" dŭt blau, gĭt âk nau mprơ, blau âk "bâr" Quan họ. Khăn păng jêng nai ntĭm blưungn ngên tâm nau kan njêng, mât mray n'hanh mbơh ntĭm ntil ndơ kh'lay di sản ân phung oh kon mon sau bơh kơi.

Ăp bu nuyh bu klô, bu nuyh bu ur Bắc Ninh n'hao uĕh nau rŏng quan họ

Quan họ dơi bu dŏng mprơ tâm ăp ntil nau rbŭn nau way, mprơ tâm bon lan; dơi bon lan mât mray, mbơh ntĭm ntơm bơh u che tât ta kon sau, jêng nau uĕh tâm n'gor n'hanh dơi bu gĭt jêng ntŭk pâl tâm nau way. Lơ 30/9/2009, nau mprơ Quan họ Bắc Ninh dơi UNESCO kơp jêng Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh.

Âk năm lĕ lăn, Bắc Ninh lĕ njŭn Quan họ lăp nti nti tâm wâl săm bŭt

H’Mai (t.h)

730
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.