Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Di sản văn hóa phi vật thể mpơl lam ăp kon bu nuyh bơh Việt Nam: Ca trù

07/04/2022 09:02 G4T+7

Ca trù jêng du ntil ca nhạc dơi bu mprơ âk kăl e ta thê kỉ XV. Ca trù hôm dơi bu moh lah mprơ ả đào, mprơ cửa đình, mprơ cửa quyền, mprơ cô đầu, mprơ nhà tơ, mprơ nhà trò mô rĭ mprơ ca công. Ca trù gĕh ntơm bơh nau mprơ bu nuyh bon lan, bu nuyh pâl nhạc ndrel ma nau pâl n'hanh k'dŏ dah kăl e.

Lơ 1/10/2009, ca trù Việt Nam tơm dơi UNESCO kơp jêng Di sản Văn hóa phi vật thể gơi mât mray ngăch bơh lam ăp kon bu nuyh

Yor nĕ, ca trù jêng du ntil nau k'dŏ mprơ gĕh nau pah kan ndrel âk, uĕh, blau đah nau tâm rlong mprơ n'hanh âm nhạc, tâm nĕ gĕh nau k'dŏ. Mprơ ca trù gĕh 5 ntŭk dơi bu pâl: mprơ cửa đình (mprơ bư brah), mprơ cửa quyền (mprơ cung đình), mprơ ta wâl (mprơ nhà tơ), mprơ tâm rlong n'hanh mprơ ca quán (mprơ pâl).

Google mâp dŏng rup ca trù tât ta trang chủ (Google Doodle) gơi r'nê ta Nar Giỗ tổ nghiệp Ca trù Việt Nam 23/2

Pâl ca trù gĕh iê ngăn ngăn tâm 3 nuyh: du he bu ur cãi loh jêng "đào nương" mô rĭ "ca nương" mprơ tĕng nau ngơi n'hanh goh sŏk nhịp; du he bu klô nhạc công moh jêng "kep" kreh đơn đáy ân bu êng mprơ; du he goh gâr chầu kuăl moh jêng "quan viên". Gơi jêng du he ca nương dơi ăp bu nuyh kơp, bu nuyh nghệ sĩ dơi nti ôp, nti ren, mbơh ntĭm nau kan n'hanh nsrôih găn ăp ntil nau rlong tât.

Âk câu lạc bộ ca trù dơi ndâk njêng n'hanh nsrôih pah kan "ntĭm nti" ân phung druh ndăm bơh kơi

H’Mai (t.h)

481
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.