Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Chênh kah mbêt hương Tú Lệ

05/05/2022 14:51 G5T+7

N'qual mpeh yôk Văn Chấn, n'gor Yên Bái bơh đah gĕh trà Shan tuyết lah hôm gĕh mbêt Tú Lệ dơi âk bu dăch ngai gĭt. Tĕng nau bu nuyh Thái, ntil mbêt aơ dơi khăn păng moh lah mbêt Tan Lả, du ntil mbêt đặc sản gĕh ta đŭng yôk Tú Lệ.

Ðŭng yôk Tú Lệ bơh pĭt gĕh pe yôk prêh lah Khau Phạ, Khau Thán n'hanh Khau Song nĕ biên độ nhiệt độ ta du nar têh, măng jŏ rlau nar. Aơ jêng ndơ gĕh kh'lay bư gĕh nau chênh kah bơh ba mbêt.

Bu nuyh bon lan ta ăp thôn bản ta xă Tú Lệ nkra cốm du nar gĕh lĕ r'ngôch tâm 40 tạ

Mbêt Tú Lệ dơi bu kơp jêng du ntil mbêt kah tâm ăp ntil mbêt kah ngăn ngên tâm bri dak, nkul sa kah, dŭt chênh, mbêt jêh bu nkul mô gĕh tâm krăp tâm ban mbêt he ngăn ngăn. Lah nkra jêng cốm lah gĕh nau kah êng n'hanh sa ndik tâm săk jăn. Ba mbêt jêh rek dơi bu peh lôch nar, lah chlơi bar pe nar grăp cốm mô hôm ndrêh, sa mô hôm saơ kah. Jêh dơi bu kăch, mpruh lĕ njăp, phe mbêt dơi bu wâl ta glah têh...

Ŭnh dơi bu njâp hâr tâm ban tâm 30 mnĭt gơi ba mbêt đah n'hanh bô kah

Mẫn Doanh (th)

531
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.