Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Kọn dak Nà Khương

04/08/2022 14:57 G8T+7

Ngai đah bon têh Lai Châu rlau 30 km, ăp kọn dak têh ta bản Nà Khương (xă Bản Bo, n'qual Tam Ðường, n'gor Lai Châu) nar nâm măng ndăch ndjôt dak tŏ ân ăp lŏ jâng gung ba dôl ma nse bơh pĭt dak Nậm Mu.

Kọn dak tâm ban jâng rdeh têh mô dơi iơh dơi bu nkra tă bơh mpang ti bu nong Thái ta klang bri dak Tây Bắc. Dơh dăch đah nau rêh ntơm bơh jrŏng rnoi tât ta oh mon kon sau, mât mray n'hâm suan n'hanh nau blau, bu nuyh bu nong Thái mât mray ndơ ndăch bơh kọn nước jêng mât mray nau rêh uĕh lăng, dơh dăch đah bri dak. Bơh đah bư gĕh dak dŏng tŏ bư mir jan ba, abaơ, ăp kọn dak lĕ jêng du ntil nau uĕh êng bơh bản Nà Khương n'kôch êng n'hanh tâm xã Bản Bo n'kôch ndrel. Ntŭk aơ lĕ jêng ntŭk tât hăn pâl uĕh ma bu năch lah tât ta Tây Bắc.

Kọn dak jêng ndơ mpơl saơ nau uĕh, nau way êng bơh bu nuyh bu nong Thái ta Lai Châu

Mẫn Doanh (th)

294
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.