Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Châu Đốc - Thủ phủ mắm Nam Bộ

22/07/2022 10:38 G7T+7

Nghêx uô mắm nhoz Châu Đốc (An Giang) muôx tâu yangx 100 shông. Nhis nuôr mắm muôx yangx 30 zangv mắm xưs li mắm njêl linh, mắm ba khía, mắm njêl lóc hangr lax, mắm njêl sặc, mắm thái, mắm tâuz ntông… Iz zangv mắm Châu Đốc muôx trul kangz iz zangv txơưr.

Caz mắm Châu Đốc-An Giang

Uô ntêx tsêr biênr mắm uô cxuô zangv nox, nênhs nox muôz cxangz thangx môngr njêr cov mắm tsơưs đơư njêr, ciz njaz đangx, luôv uô môngr mfông cov tsư kangz.  Mắm Châu Đốc nhis nuôr zos đax sanv ntơưv thangx tsangv hangr đêx Nam Bộ.

Nghêx mắm Châu Đốc tưz tâu Cux Sở hữu trí tuệ (Bôx Khoa hocx haz Công nghệ) công nhênhx côngz bê tox thêv đax sanv mắm Châu Đốc, tâu tsov cưv Civ lux Việt Nam xac nhâns civ lux “Đrôngl Châu Đốc, xênhr An Giang – trôngx qơư muôx ntâu hlo cơ sơv uô mắm Nam Bộ ntơưv Việt Nam”.

Mẫn Doanh (th)

193
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.