Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Play kroch bri Mẫu Sơn

20/05/2022 16:57 G5T+7

Play kroch bri Mẫu Sơn dơi bu nuyh Dao tăm âk ta ăp ntŭk neh bri ta Mẫu Sơn, n'qual Lộc Bình (Lạng Sơn). Abaơ xă Mẫu Sơn gĕh rlau 50 hec ta neh tăm tơm play kroch bri, dơi bu tăm âk ta ăp thôn Bó Pằm, Nà Mò.

Play kroch bri Mẫu Sơn dơi bu pĕ play ntơm khay 5 tât khay 9, play jê đê đah play kroch he ngăn ngăn, lah dŭm rmĭt, sa srat, ntô bô kah. Play kroch bri Mẫu Sơn trăm ndrel boh nglang mô rĭ dak sŭt dơi bu dŏng sa săm ăp ntil nau ji.

Play kroch bri Mẫu Sơn dơi bu nuyh Dao tăm âk ta ăp ntŭk neh bri, n'sĭt âk prăk tâm nau wăng sa, sâm kơl lâm nau ji ngot trŭnh nau rêh o ach

Bu nuyh bon lan way tăch play kroch bri Mẫu Sơn ntơm 40.000 - 90.000 r'băn du kí. Gĕh âk r'năk bu nuyh Dao ta Mẫu Sơn hôm nkra, trăm play kroch bri đah boh, trăm dak sŭt, bư si rô...

Play kroch bri Mẫu Sơn

Mẫn Doanh (t.h)

390
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.