Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Tơm thốt nốt - ndơ gĕh dŭt kah bơh bu nuyh Khmer

22/06/2022 17:36 G6T+7

Ntơm kăl e tât abaơ, tơm thốt nốt lĕ dơh dăch đah nau rêh gĕh drăp ndơ n'hanh nau rêh tâm nuih n'hâm bơh bu nuyh bu nong Khmer. Bu nuyh bon lan sŏk dak n'hanh play thốt nốt jêh rĭ nkra jêng ăp ntil ndơ sa, dak ngêt.

Du tơm thốt nốt me gĕh 50 - 60 mlâm play, tơm thốt nốt n'kuăng mô gĕh play. Play thôt nôt têh 10 - 18 cm, ntô nkrăk, gĕh âk rgôl. Rgôl têh rlau 2 tât 3 tâ rgôl mplay mĭt, mau nglang, băn, n'dik n'hanh mô kah rlau săk play đung. Bu nuyh bon lan koh kao mi nga tơm n'kuăng n'hanh tơm me jêh rĭ yông chai nhựa ta ntŭk koh dơ dak. Yor nĕ, bu nuyh Khmer dơi nkra ăp ntil ndơ dŏng gĕh: sĭk thốt nốt, chè thốt nốt, mâng keh thốt nốt, quạt thốt nốt, gĕh ntŭk bu hôm bư jêng bia thốt nốt...

Ăp ntil ndơ dơi bu nkra tă bơh tơm thốt nốt sâm kơl bu nuyh Khmer plăch r'gâl nau rêh, hao nau wăng sa

Mẫn Doanh (t.h)

285
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.