Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Ntung ngói jŏ rlau 500 năm ta Nam Ðịnh

10/08/2022 06:07 G8T+7

Cầu ngói wâl chơ Lương (xă Hải Anh, n'qual Hải Hậu) jêng du ntung gĕh ngói kăl e, dơi âk bu gĭt tâm n'gor Nam Ðịnh đah năm jŏ rlau 500 năm. Ntung aơ dơi bu ndâk nkra ntơm dăch dŭt thế kỉ 15, lĕ gĕh 2 tâ nkra tay ta ăp năm 1922 n'hanh 2011 khă nĕ hôm e gĕh mât âk nau uĕh kơt sa ơm.

Ntung Ngói dơi bu nkra wil dah kir

Ntung aơ dơi bu nkra ta 18 meh lŭ vuông dăp jêng 6 mbor. Ăp meh lŭ aơ dơi bu pâng jru tâm dak lah gĕh meh n'khăn, meh sŏng dơi bu sŏk tơm si lim gơi jră n'hanh n'hao nhiăr ntung, wâl ntung. 9 play wâl dơi bu bư xà dầm jră ăp meh têh, meh jê n'hanh cấu kiện wâl ntung. Nhiar ntung huy 2 met, gĕh 66 meh tơm si lim dăp ta hàng dầm wil...

Cầu wâl chơ Lương dơi bri dak dăp Ndơ têl ơm kăl e năm 1990. Nau uĕh bơh ntung ngói wâl chơ Lương gĕh ta bon lan dôl hao nau kan bư ntŭk hăn pâl gĕh âk ngăn bu năch tât hăn khâl...

Mẫn Doanh (th)

277
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.