Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Bánh njra bôk bu nuyh Sán Dìu

28/04/2022 11:44 G4T+7

Tât ta ăp nar rbŭn, Têt, tâm nsông... bu nuyh Sán Dìu n'gor Quảng Ninh way bư bánh njra bôk. Ndơ dŏng bư banh lah ăp ntil ndơ gĕh bư mir jan ba gĕh phe mbêt, r'nga, tuh neh.... Phe mbêt dơi bu săch nê nê, trăm tâm dak 10 - 15 m'nĭt jêh rĭ wơt nkhŭt tâm mpăl juh rhăch dŏng bư banh.

Săk banh dơi bu dŏng tuh neh bư, r'nga bu wâr lor ân sĭn jêh rĭ rklai ndrel sĭk. Phe mbêt jêh juh rhăch dơi bu rklai ndrel iê dak duh, mon ân tâm ban, koh jêng ăp lat jê jê jêh rĭ gâm sĭn. Lah banh đông klơ, bu choăh, mon ân vil, dơm săk ta klang, jêh rĭ bu sŏk bột srih tay ta banh. Yor gĕh bột nglang bơh tach banh nĕ bu nuyh Sán Dìu moh bánh nkra bôk gơi nơih kah gĭt.

Bu ur Sán Dìu ăp bu nuyh dơi gĭt nau kan bư banh

Banh njra bôk dơi bu sŏk dŏng bư brah tâm nau rêh bu nuyh Sán Dìu

Mẫn Doanh (th)

618
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.