Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Pêz lênhx thơưx tuz trok Xứ Lạng

11/03/2021 08:53 G3T+7

Ntơưv Di tich Lus đruôl Văn hoar cxênhx Têz qơưs Đình Ngò nhoz xar Đức Lý, hênhx Lý Nhân, xênhr Hà Nam côngv pêz lênhx thơưx tuz trok ntu têz qơưsTrần.

Kror qơư côngv 3 lênhx thânx zos Đô Thiên Chu đại vương, Thiên Cương Thạch Lãnh Nhân Đức đại Vương, Đương Diệc Anh Dũng đại Vương hur Đình Ngò

Pêz lênhx thơưx Lý Lâm Thạch, Trương Tự Cường, Trần Thị Liên Hoa zos nênhs Zir, kuz tsêr nhoz trang Quang Lang, thuôx Châu Ôn, phuv Tràng Khánh, nhis nuôr zos hênhx Chi Lăng, xênhr Lạng Sơn. Chor ntơư por lênhx zos nênhs txơưx njê, saz jông, ndăngx ndênhk, txơưx văn vor tangs nro. Hur ntu ntâus tsangv tir tuz trok Nguyên Mông thêr civ XIII, pêz lênhx tưz sơưr hu grul tuz trok pangz phuôz teik Trần ntâus yênhx cxênhz chuôv lux zâu, uô lo ntâu chiênr công vangv vol. Uô kangz ntâus tangs chor nênhs fêv tuôx tsinhz têz qơưs ntơưv tuz trok Nguyên Mông, ntux yaz Tsur shông (1290), pêz lênhx thor phuôz teik lus trang Ngô Gia, phuv Nam Xang (jos Ngò nhis nuôr) chia uô nênhx. Txix ntơư, pêz lênhx uô nênhx cênhz pêx xinhv krêz đêx angr, kra pêx xinhv chok kôngz, cxiv tsang nênhx jông, pangz nênhs pluôl, lo Pêx xinhv seiz hluz. Chor nênhs ntơư pôngz trâu chor Nangs shông (1300) haz Zax shông (1307). Phuôz teik Trần tưz khair nav hâu chox sắc chỉ lus Ngô Gia trang phong thần haz has Pêx xinhv Ngô Gia trang cxul shangz haz côngv 3 lênhx ntơư đhâu cxuô shiv nênhx…

Hồ Mai (t.h)

1,088
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.