Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Nô hăt janh Vừ Chông Pao

10/06/2021 14:19 G6T+7

Vừ Chông Pao (1930 – 2015), ntŭk deh ta bản Mường Ải, xă Tà Cạ, n’qual Tương Dương ( aBaơ lah ta bản Sơn Hà, xă Tà Cạ, n’qual Kỳ Sơn, Nghệ An).

Che Vừ Chông Pao ôp mbơh nau kan đah bu nuyh Bon lan

Năm chhât mpơh, che lăp kan Bư du kích, dŏng phao pleo nkra êng tâm lơh đah Prăng, lơh phung m’hĭk, jă đă bu nuyh Bon lan du nchuăt rêh tâm bri, ndâk njêng bản mhe Bư mir jan ba, jêh rĭ tâm lơh… Năm 1961, n’qual mhe Kỳ Sơn dơi ndâk njêng mhe (tâm pă tă bơh n’qual Tương Dương), che dơi bu săch pah kan Kô ruanh Mặt trận Bri dak tâm 10 năm n’hanh 20 năm pah kan Bư Kô ruanh Ủy ban Bon lan n’qual. Lĕ njăr săk che kơl n’hâm suan pah kan gơi Bon lan tâm mpeh n’har bri Tây n’gor Nghệ gĕh nau đăp mpăn. Tâm ăp năm pah kan ma kăch mạng, che bar tâ dơi tâm mâp n’hanh pah kan ndrel Wa Hồ; dơi Wa ntĭm nau kan mât đăp mpăn nau rêh n’jrăng phung m’hĭk. Ăp phung Bon lan bu nong iê bu nuyh, tâm nĕ gĕh Bon lan bu nong Mông, kơp che tâm ban bu nuyh gĕh âk nau pah kan uĕh ngăn ngên, jêng ntŭk nsing tâm nuih n’hâm nâp phêt ma khăn păng.

Hồ Mai (t.h)

1,489
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.