Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Vàng Lý Tả

23/04/2020 14:30 G4T+7

Anh hungx Vàng Lý Tả zus shông 1926, minhx cxưx Môngz, kuz tsêr nhoz xar Kim Bon, hênhx Phù Yên, xênhr Sơn La. Shông 1947, tix lâul kruôz ntuôl cxuô chuôz zis pluôs zus jêik canr bôs haz tưz zos cơ sơv cach mangs, uô tuz xang xur mông ntơưv hênhx.

Phù Yên-Kuz tsêr Anh hungx Vàng Lí Tả hnuz hnuôr

Vàng Lý Tả uô tuz xang xur, xang ntâuz ntơưr bir mâts ntơưv hênhx môngl tsuô xar, lo canr bôs njênhk. Tix lâul tsinhv môngl mlôngl xur mông hoax đôngs ntơưv nênhs fêv kra tsuô cơ sơv, pangz cơ sơv hoax đôngs muôx kang hâu, an toanx. Hli 8/1951, viv mangl tơư kra mas tix lâul mangl nênhs fêv ntêl. Nênhs fêv ntâus tix lâul hênhr yangx (lâuz đêx bâu sâuv tâuz hâu, zưl trox têk hlơưr, chir têk tsuô hur a xit…) tangz sis Vàng Lý Tả tsi krêz ndâux kra, tsinhr tinhv por vêv cach mangs, por vêv Pêx xinhv. Nxuô tsi lo tix lâul, nênhs fêv chox môngl tuô. Vàng Lý Tả tuôs hli  8/1951 thâuv kror muôx 25 shông.

Hồ Mai (t.h)

1,368
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.