Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Tòng Văn Chô

13/08/2020 14:35 G8T+7

Tòng Văn Chô zus shông 1955, minhx cxưx Nduôr nhoz jos Pom Bó, xar Mường Cang, hênhx Than Uyên, xênhr Lai Châu. Hnuz 2/9/1976, zơưv môngl uô tuz trok trâu Trung đoàn 254, bôx đôis trôngx qơư xênhr Hoàng Liên Sơn (nhis nuôr zos Bôx Chiv huy Cuân sưs xênhr Lào Cai), uô hâux lưv nhoz xar Bản Lầu, Mường Khương, (Lào Cai).

Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Tòng Văn Chô iz făngz lênhx pux Hoàng Thị Lại

Hur jas ntâus tsangv tir nênhs fêv tsinhz têz qơưs hli 2/1979, Tòng Văn Chô jungr camv, mưu trir, tsi nxei tuôs, trâu saz ntêus nênhs fêv, tưz tuô ntâu lênhx nênhs fêv. Tiv zix mas chuôv ntâus hnuz 21/2/1979, đơn vix bur chir sâuv kror qơư saz 393. Nênhs fêv tuô fov hênhr yangx trâu qơư siz ntâus, tuz trok chôngz ntâus tuôx tsôt. Đôngx chir mangl nangv hênhr, tangz sis tsinhv mangx mangv tol nênhs fêv tuôx jê li tuô fov, leiv fov tâuz. Chuôv nuôr, zơưv tưz tuô lo 31 tus nênhs fêv, pangz đôngx đôis ntâus thâuz lo câuv ntâu jas tuôx ntâus ntơưv nếnh fêv. Tòng Văn Chô tưz lo khơưs côngz bê Jungr sir tuôr têz qơưs; Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv...

Hồ Mai (t.h)

2,174
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.