Thứ hai, ngày 14 tháng 04 năm 2016

Anh hungx Siu Blêh

04/08/2021 10:55 G8T+7

Siu Blêh zus shông 1944, zos minhx cxưx Gia Rai, kuz tsêr nhoz xar Ia Lang, hênhx Đưc Cơ, xênhr Gia Lai, môngl uô cach mangx shông 1963.

Tsês ndu ntâus tsangv ntơưv Anh hungx Siu Blêh lo pêx xinhv khơưs tsês

Zơưv môngl đhâu chor mênhx hâu xưs li đội viên du cich, thơưx xar đôix, canr bôx kruôz ntuôl vur trang ntơưv hênhx haz canr bôx pangz hâux lưv ntơưv xênhr… Nhoz mênhx hâu tưs, zơưv tưz khăc phux txov nhev, chiênr đâur, jungr camv, sangr tox, uô tar jông hlo hâux lưv. Txix shông 1963 - 1969, zơưv môngl ntâus 623 chuôv, tuô haz uô moz 143 tus nênhs fêv, ntêk 30 tus, uô poz 2 luz yêz tăng, 7 yêz vur hlâu, 6 yêz GMC, tuô pôngz 6 luz hâur yangx... 1969 - 1976, zơưv uô hâux lưv hur pangz kruôz ntuôl vur trang ntơưv hênhx haz pangz hâux lưv ntơưv xênhr. Zơưv cê tơư kra ju cich ntâus nênhs fêv cê cxiv tsang cơ sơv, kruôz ntuôl kruôz hu Pêx xinhv nhoz lơưr cêr 19, thangx tsangv Mang Yang, têi nam hênhx Chư Prông sơưr krêz đangr thangx tsangv ntâus tsangv, tangr âm mưu “tsinhz nangv têz qơưs” ntơưv nênhs fêv. Uô kangz zav phongr făngz Kangz têz, zơưv môngl cxuô cxuô thangx qơư tsi muôx jul hur xênhr, kruôz ntuôl pêx xinhv cxiv tsang cơ sơv, nrar lơưr Fulro. Hli 7/1976, zơưv mangl tuô sâuv cêr môngl uô hâux lưv zos tsuv Fulro jur cêr. Shông 1994, Siu Blêh lo Têz qơưs khơưs côngz bê Anh hungx Lưx lươngs Vur trang Pêx xinhv. Nhis nuôr muôx iz cxa txux cêr, công trinhx, tsêr cơưv nhoz Têi Nguên lo hu bê zơưv.

Hồ Mai (t.h)

651
TIN MỚI NHẤTNAU N’KÔCH MHEXOR XƯV YAZ HLO

Là số lễ hội truyền thống của các dân tộc thiểu số tại chỗ như: Lễ sum họp cộng đồng, lễ mừng được mùa, lễ mừng chiến thắng, lễ cúng bến nước, lễ cúng cơm mới… đã được tỉnh sưu tầm, phục dựng trong những năm qua.

* Jêng rnoh rbŭn bư brah kal e bơh ăp bu nong iê bu nuyh rêh du ntŭk tâm ban: Bư brah tâm rnglăp bon lan, bư brah m’ak gĕh n’sĭt âk ndu ndơ tăm, bư brah dơi tâm lơh, bư brah ndrâm dak, bư brah sông piăng mhe… lĕ dơi n’gor joi răk mray, ndâk njêng tay tâm ăp năm lĕ lăn.

* Zos chor lêr hôix truênx thôngs ntơưv cxuô minhx cxưx nênhs tsơưs ntơưv qơư sưs li: Lêr sum hopx côngx đôngx, lêr phôngv lo kôngz, lêr phôngv ntâus zênhx, lêr côngv hâur đêx, lêr côngv mor blêx yaz… tưz lo xênhr nrar, tror uô tơưv hur chor shông đhâu.